Akatemiarahoitus sukupolvien välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen

31.05.2019

Sosiologian dosentit Mirkka Danielsbacka ja Antti O. Tanskanen ovat saaneet Suomen Akatemialta 480 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle, jossa käsitellään ylisukupolvisia perhesuhteita. Artikkeli on toinen osa sarjaa, jossa esitellään Turun yliopiston sarjassa yhteiskuntatieteilijöille myönnetyt akatemiarahoitushankkeet.

Hankkeessa tutkitaan perhesukupolvien välistä vuorovaikutusta ja auttamissuhteita. Perhesukupolvilla tarkoitetaan samaan perheeseen kuuluvia eri sukupolvien edustajia, kuten isovanhemmat, vanhemmat ja lapset. Vaikka perhesukupolvien suhteita on tutkittu useilla tieteenaloilla, alojen välinen vuorovaikutus on loistanut poissaolollaan.

Ylisukupovisia suhteita tutkivat evoluutiobiologit ja -psykologit viittaavat vain harvoin sosiaalitieteellisiin tutkimuksiin ja toisin päin. Näin on, vaikka eri aloilla tutkitaan usein samanlaisia kysymyksiä ja joskus jopa samoilla tutkimusaineistoilla. Vallitseva yhden tieteenalan paradigma on haitallinen, koska se estää tieteellisen tiedon kumuloitumista, Danielsbacka ja Tanskanen toteavat

Yhden tieteenalan paradigma on ollut syynä myös siihen, että aiemmassa tutkimuksessa ei ole pystytty kattavasti vastaamaan kysymykseen: miksi perheenjäsenten auttaminen jakaantuu niin epätasaisesti sukupolvien välillä? Danielsbackan ja Tanskasen hankkeen tarkoituksena on tuottaa aiempaa tarkempaa tietoa perhesukupolvien välisten suhteiden monimutkaisesta luonteesta yhdistämällä toisiinsa sosiologisia, psykologisia ja biologisia teorioita ja muuttujia.

Väestöllisten muutosten vuoksi ylisukupolviset suhteet ovat nyt ehkä tärkeämpiä kuin koskaan ennen. Useissa länsimaissa lapsia hankitaan aiempaa vähemmän ja eliniän kasvun myötä perhesukupolvet jakavat enemmän yhteisiä elinvuosia kuin koskaan ennen. Käytännössä vanhemmilla ja isovanhemmilla on nykyään mahdollisuus luoda aiempaa tiiviimmät suhteet harvalukuisempien lastensa ja lastenlastensa kanssa, koska heidän kanssaan eletään pidemmän aikaa yhdessä.

Danielsbackan ja Tanskasen hanke on osa Invest-tutkimuskonsortiota, jota johtaa Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola.

 

>> Sarjan ensimmäinen osa: Akatemiarahoitus tiedollisen luottamuksen tutkimiseen

>> Kymmenen uutta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahanketta Turun yliopistoon

 

Luotu 31.05.2019 | Muokattu 31.05.2019