Kymmenen uutta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahanketta Turun yliopistoon

24.05.2019

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 73 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan 81 osahanketta. Akatemiahankkeita rahoitetaan yhteensä 35 miljoonalla eurolla. Toimikunta myönsi rahoitusta kymmenelle Turun yliopistossa toteutettavalle akatemiahankkeelle.

Syksyn 2018 haussa Akatemialla oli käytössä valtion lisäbudjetista osoitettu 25 miljoonaan euron lisärahoitus nuoren tutkijasukupolven tutkijanuran edistämiseen. Akatemia päätti jakaa tämän rahoituksen akatemiahankkeissa. 

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan valitsemista hankkeista nuorelle tutkijasukupolvelle varatusta erityisestä valtuudesta rahoitettiin 14 hanketta.

– Nuoren tutkijasukupolven akatemiahankkeisiin varatun rahoituksen ansiosta akatemiahankerahoituksen hakijoista voitiin rahoittaa 18 prosenttia. Nuoren tutkijasukupolven hakijat menestyivät erinomaisesti akatemiahankehaussa. Suurin osa nyt rahoitetuista nuoren tutkijasukupolven hankkeista olisi saanut rahoitusta myös ilman lisärahoitusta. Sukupuolten välinen tasa-arvo on kohentunut moniin aiempiin hakukierroksiin verrattuna, sanoo kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja Sami Pihlström.

Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin viidelle akatemiahankkeelle ja viidelle nuoren tutkijasukupolven akatemiahankkeelle. Rahoitetuista hankkeista kaksi on laajempien konsortioiden osahankkeita.

  • Erola, Jani: Perinataalinen terveys ja aikuisuuteen siirtyminen, 480 000 €
  • Räikkä, Juha: Salaliittoteoriat nyt: Filosofisia näkökulmia, 480 000 €
  • Salonen, Kirsi: Kuinka selviytyä lännen suuresta skismasta? Paavillinen kuuria ja uskonnolliset sääntökunnat Roomassa (1378-1417), 479 750 €
  • Syrjämaa, Taina: Kestämättömän kehityksen kulttuuri. Eläinteollisuus ja eläinten hyväksikäyttö Suomessa 1800-luvun lopulta lähtien, 479 670 €
  • Tapio, Petri: Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT) / Konsortio: DECENT, 309 941 €

Akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle:

  • Danielsbacka, Mirkka: Ylisukupolviset suhteet: yhden tieteenalan paradigmasta poikkitieteellisyyteen, 480 000 €
  • Jalovaara, Marika: Syntyvyyden lasku ja eriarvoisuus, 480 000 €
  • Nyberg, Henri: Ekonometriset oppimismenetelmät ja niiden makrotaloudelliset ja rahoitussovellukset, 480 000 €
  • Paltemaa, Lauri: Turvallisuus Kiinassa / Konsortio: SIC, 280 000 €
  • Sarpila, Outi: Ulkonäön taloudellisten seurausten sosiaaliset mekanismit, 480 000 €
Luotu 24.05.2019 | Muokattu 24.05.2019