Apuraha ravitsemustieteen ja biolääketieteen alan väitöskirjatutkimukseen

04.05.2023

Myönnämme apurahan ravitsemustieteen ja biolääketieteen alan väitöskirjatutkimukseen.

Apuraha on tarkoitettu tutkimukseen Varhainen ravitsemus ja terveys – tutkimusryhmässä, erityisesti aineenvaihduntareittien ja ravinnon tutkimiseen kliinisessä tutkimusaineistossa (https://sites.utu.fi/nutritionresearch/). Hanketta johtaa professori Kirsi Laitinen, Biolääketieteen laitos ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto. Projekti toteutetaan yhteistyössä Tyksin kanssa.

Apurahaa voivat hakea henkilöt, joilla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tieteenalan osaaminen (esim. ravitsemustiede, biolääketiede, lääketiede, biokemia, molekulaarinen biologia) sekä hyvä englannin kielen taito. Biostatistiikan ja bioinformatiikan menetelmien osaaminen katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti. Myös maisteriopintojen loppuvaiheessa olevat hakijat huomioidaan. Apurahatutkijan edellytetään hakevan oikeutta jatko-opintoihin Turun yliopistossa seuraavassa mahdollisessa haussa - lue lisää Turun yliopiston tutkijakoulusta (UTUGS) ja tohtoriohjelmista.

Apuraha myönnetään 5 kuukaudeksi ja sen määrä on 2300 €/kk. Apurahakausi alkaa 1.6.2023 (tai sopimuksen mukaan). Hakijan on syytä perehtyä apurahansaajan lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmavakuuttamiseen (MELA) ja verotukseen, sillä nämä tekijät vaikuttavat apurahan nettomäärään. Valittavalta edellytetään jatko-opintotutkimussuunnitelman laatimista sekä omaa aktiivisuutta apurahojen hakemiseksi väitöskirjaopintoihin.

Tutkimusryhmä on sitoutunut tukemaan tutkijaa myös apurahakauden jälkeen (noin vuoden lisärahoitus). Yliopisto tarjoaa valitulle apurahatutkijalle laitteet ja työtilan Lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, johon liitetään ansioluettelo ja motivaatiokirje: https://link.webropolsurveys.com/S/3947B212763B6DDB

Lomakkeella tulee ilmoittaa myös kahden suosittelijan yhteystiedot.

Haku päättyy 21.5.2023.

Lisätietoja hausta: kirsi.laitinen@utu.fi, puh 029 450 2428

Luotu 04.05.2023 | Muokattu 04.05.2023