BalticSatApps-hanke tukee avaruudesta saatavien havaintotietojen kaupallistamista Itämeren alueella

30.11.2017

Viimeisen 30 vuoden aikana Maata havainnoiviin satelliitteihin on panostettu merkittävästi maailmanlaajuisesti, mutta havaintotietoa ei ole vielä osattu kaupallistaa laajamittaisesti. Euroopan aluekehitysrahasto on rahoittanut havaintotietojen kaupallista hyödyntämistä kiihdyttävää kansainvälistä konsortiohanketta BalticSatApps, jota johdetaan Turun yliopiston Brahea-keskuksesta käsin.

​Euroopassa maapallon havainnointia koordinoidaan Copernicus-ohjelmassa, jonka satelliittien avulla saadaan hyödyllistä mittausaineistoa esimerkiksi ympäristön tilasta. Copernicus-ohjelma perustuu avoimeen ja ilmaiseen datapolitiikkaan ja sen tuottaman tiedon tulisi olla kaikkien saatavilla lähes reaaliajassa. Teknologiset esteet rajoittavat kuitenkin tällä hetkellä käyttäjiä hyödyntämästä dataa täysin mitoin.

– BalticSatAppsin keskeisenä tavoitteena on lisätä Copernicus-ohjelman tarjoaman avoimesti saatavilla olevan satelliittidatan hyödyntämistä uusissa liikeideoissa, ja miksei myös yritysten olemassa olevan liiketoiminnan tehostamisessa. Satelliittidatan avulla voidaan potentiaalisesti ratkaista esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja turvallisuuteen liittyviä haasteita ja tarpeita. Hanketoimet lisäävät tietoisuutta Copernicus-ohjelmasta Itämeren alueella ja helpottavat ohjelman tarjoaman datan käytännön soveltamista liiketoiminnassa, hankkeen projektipäällikkö Tuomas Ranti kertoo.

Avaruudesta saatavan tiedon hyödyntäminen uusien teknologioiden ja tiedonlähteiden kanssa luo uusia mahdollisuuksia yrityksille EU:ssa. Satelliittidatan, tarkemmin kaukokartoitustiedon, kaupallistaminen edellyttää kuitenkin Rantin mukaan vahvempia kytköksiä tuotantoketjun alakohtaisiin toimijoihin.

– Lisäksi hanke kiihdyttää kaukokartoitustiedon kysyntää ja siihen liittyvää innovaatiotoimintaa yhteistuotannon ja iteratiivisen kehitystoiminnan avulla. Järjestämme esimerkiksi sarjan hackathoneja, joissa ideoidaan uusia kaupallisia käyttökohteita kaukokartoitustiedolle, Ranti kertoo.

Eri alojen kansainvälistä yhteistyötä

Kansainväliseen hankkeeseen kuuluu kolmenlaisia organisaatioita. Yhtenä yhteistyötahona ovat Copernicuksesta saatavaa dataa käyttävät organisaatiot, kuten Ilmatieteen laitos Suomessa ja Tarton observatorio Virossa.

– Ilmatieteen laitoksen kansalliset satelliittikeskukset tarjoavat helpon pääsyn Itämeren alueen ja pohjoisen pallonpuoliskon satelliittitietoihin, jotka paljastavat arktisen ympäristön muutokset ja tukevat maailmanlaajuisia arktisten olosuhteiden tutkimusaktiviteetteja. BalticSatApps-hanke on erittäin tärkeä Ilmatieteen laitokselle kansallisen ja kansainvälisen kaukokartoitusinfrastruktuurin etujen maksimoimiseksi, Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Ali Nadir Arslan toteaa.

Hankkeeseen kuuluu lisäksi Turun yliopiston ja Ruotsin avaruushallinnon kaltaisia innovaatioita kehittäviä tahoja sekä Turku Science Park ja vastaavat tiede- tai teknologiapuistot Tartosta ja Krakovasta. Hankkeeseen kuuluu yhteistyötahoja Suomen lisäksi Virosta, Puolasta, Venäjältä ja Ruotsista.

– Copernicus-ohjelma on hyvin tärkeä Itämeren alueelle. Ruotsin avaruushallinto onkin jo perustanut kansallisen tietopankin, josta löytyy Copernicus-satelliittien tuottamaa dataa, jolla voidaan analysoida ilmastonmuutosta, ilmanlaatua sekä saada sekä ennusteita että kattavaa yleiskuvaa katastrofialueista. BalticSatApps parantaa yritysten ja muiden organisaatioiden mahdollisuuksia käyttää dataa yhteiskunnan ja talouden kehittämiseksi, kertoo projektipäällikkö Björn Lovén Ruotsin avaruushallinnosta.

Koulutuksia tiede- ja teknologiapuistoille

Avoin satelliittidata, minisatelliitit ja yksityisten yritysten kiinnostus muun muassa asteroidien louhintaan kielivät avaruusliiketoiminnan murroksesta. Myös uusien startup-yritysten on mahdollista menestyä toimialalla, vaikka se on perinteisesti ollut valtiollisten toimijoiden ja isojen yritysten hallinnassa. BalticSatApps on osaltaan edistämässä tätä murrosta.

Hankkeen toimenpiteet tukevat vastikään perustetun ESA BIC Finland -yrityskiihdyttämön toimintaa, jossa Turku Science Park Oy on mukana. Ranti kertookin hankkeen järjestävän myös koulutuksia paikallisille tiede- ja teknologiapuistoille.

– Koulutusten tavoitteena on tukea havaintotietoa hyödyntäviä pk-yrityksiä räätälöidyillä kiihdytysohjelmilla, Ranti täsmentää.

BalticSatApps on käynnissä 1.10.2017 – 30.9.2020 ja sille on myönnetty yhteensä 2,8 miljoonan euron rahoitus. Turun yliopistosta hankkeessa on Brahea-keskuksen lisäksi mukana myös tulevaisuuden teknologioiden laitos sekä maantieteen ja geologian laitos. 
 
>> http://balticsatapps.eu

 
HK

Luotu 30.11.2017 | Muokattu 30.11.2017