EC2U-allianssi mahdollistaa yhteistyön matalalla kynnyksellä

31.01.2023

Professorit Maijala ja Soliño Pazó

Professori Minna Maijala (oikealla) ja hänen vieraaksensa Turkuun 23.-27.1.2023 saapunut professori María Mar Soliño Pazó (vasemmalla) kartoittivat yhteisiä tutkimusintressejä sekä tutkivat muita yhteistyömahdollisuuksia EC2U-allianssin puitteissa.

Espanjalaisen Salamancan yliopiston saksalaisen filologian professorina toimiva María Mar Soliño Pazó sekä Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kielten oppimisen ja opettamisen professorina työskentelevä Minna Maijala viettivät viikon Turun kampuksella toisiinsa tutustuen ja yhteistyömahdollisuuksista keskustellen.

– Tapasimme ensimmäisen kerran joulukuussa 2022 Zoomin kautta. Yhteistyötä on kuitenkin tärkeää rakentaa myös kasvotusten, tähdentää Maijala.

Yhteistyö alkoi, kun Maijala ilmaisi halunsa tehdä yhteistyötä European Campus of City-Universities (Yliopistojen ja kaupunkien eurooppalainen kampus, EC2U) -allianssin kautta joko italialaisen tai espanjalaisen kollegan kanssa. Kiinnostunut kollega löytyi Salamancasta.

– Valmiita kontakteja ei siis tarvitse olla, vaan kansainvälisyydestä kiinnostuneiden on helppo etsiä EC2U:n kautta sopivia yhteistyötahoja allianssin yliopistoista, joita Espanjan lisäksi löytyy Portugalista, Italiasta, Ranskasta, Saksasta, Romaniasta sekä pian myös Itävallasta, kertoo projektipäällikkö Liisa Järvinen.

Kaksikon yhteiseksi tutkimusintressiksi on jo valikoitunut muun muassa saksa vieraana kielenä. María Mar Soliño Pazón tutkimusalueisiin lukeutuvat lisäksi soveltavan kielitieteen didaktiset ja metodologiset kysymykset, kognitiivinen semantiikka sekä saksan ja espanjan kielen vertaileva kielentutkimus. Hän työskentelee myös korpuslingvistiikan parissa ja rakentaa Santiago de Compostelan yliopiston tutkimusryhmän kanssa kaksikielisiä rinnakkaiskorpuksia.

Minna Maijalan asiantuntijuusalueita ovat saksan kielen opetuksen ja oppimisen lisäksi vieraiden kielten didaktiikka, kulttuuritietoinen kielten oppiminen, oppikirjatutkimus, kielten opettajan asiantuntijuus sekä kestävä kehitys kielen oppimisessa ja opettamisessa. Maijala toimii myös Koneen Säätiön rahoittaman Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO) -tutkimushankkeen (2021-2024) vastuullisena johtajana.

– Molemmat olemme kiinnostuneita vieraan kielen oppimisesta. Sen lisäksi kielellisten variaatioiden huomioiminen kieltenopetuksessa, erityisesti saksan kielen opetuksessa, on yksi mahdollinen yhteisen projektin aihe, lisää Maijala.

Monenlaisia hanke- ja osallistumismahdollisuuksia

Yhteisenä hankkeena Soliño Pazó ja Maijala ovat suunnitelleet esimerkiksi yhteistä artikkelia tai EU-rahoitteista projektia. Molemmat ovat myös päässeet opettamaan osana allianssin European Languages, Cultures and Societies in Contact -yhteistutkinto-ohjelmaa. Suunnitteilla on vastavierailu Salamancaan, joka on Turun tapaan vahva opiskelijakaupunki.

– Jossakin vaiheessa opiskelijoita olisi hienoa saada mukaan, ja oppia puolin ja toisin lisää siitä, millä tavalla saksaa opetetaan vieraana kielenä Suomessa ja Espanjassa, Soliño Pazó ja Maijala toteavat.

Soliño Pazón ja Maijalan mukaan EC2U tarjoaa virtuaalisten ja fyysisten liikkuvuusjaksojen lisäksi heille mahdollisuuden tutkia eurooppalaiseen kansalaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä kielenopetuksen kysymyksiä, edistää opetuksen tutkimusta, opettajankoulutusta sekä oppia toisilta. Jos opiskelijoita saadaan hankkeisiin mukaan, lyhyet vaihtojaksot voivat olla myös väylä pidempiin vaihtojaksoihin allianssin yliopistoihin.

EC2U-allianssin tavoitteena on luoda yleiseurooppalainen kampus uudenlaisella koulutusmallilla, jonka avulla pyritään sujuvoittamaan liikkuvuuden ja akateemisen yhteistyön muotoja sekä vahvistamaan eurooppalaista korkeakoulutusta.

> Lue lisää Minna Maijalan EKKO-projektista

> Lue Lisää María Mar Soliño Pazón korpusprojektista

> Lue lisää EC2U-allianssista

Teksti: Lassi Yli-Muilu
Kuvat: Hanna Oksanen & Lassi Yli-Muilu

Luotu 31.01.2023 | Muokattu 31.01.2023