Eurooppa-foorumi tuo nuorten ääntä esille Turussa

30.07.2021

Turussa 25.–27. elokuuta järjestettävä Eurooppa-foorumi innostaa nuoria osallistumaan keskusteluun Euroopasta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä. Nuoria on tapahtumassa mukana puhujina, ohjelman järjestäjinä sekä käytännön järjestelyissä vapaaehtoisina. Virtuaalisen tapahtumasivun kautta toivotaan mahdollisimman monen nuoren osallistuvan myös foorumin keskusteluihin.

Eurooppa-foorumin 2021 keskusteluissa korostuvat tänä vuonna EU:n ja Suomen muutos sekä informaatiovaikuttaminen. Nuorten osallistuminen keskusteluihin on tärkeää, sillä he ovat Euroopan tulevaisuus.

– Nuorten ja opiskelijoiden ääntä tulisi saada entistä vahvemmin kuuluviin. Tulevaisuuteen katsovaa Eurooppaa rakennetaan yhdessä eri tahoja kuullen, mutta keskustelussa nuorten äänet jäävät helposti jalkoihin. Nuoret saattavat kokea, ettei oma osaaminen tai tietotaito riitä käymään Eurooppa-keskustelua. Kuitenkaan keskustelijalta ei aina odoteta valmiita ratkaisuja tai pitkän linjan osaamista. Jo visiot, keskustelu ja aktiivinen osallistuminen ovat iso askel eteenpäin, ja siksi on erittäin tärkeää, että myös nuoret ja opiskelijat innostuvat ja rohkaistuvat ottamaan osaa keskusteluun ja tuomaan ajatuksiaan päättäjille. Turun Eurooppa-foorumi tarjoaa mahdollisuuden ja avoimen alustan oppia lisää mielenkiintoisista teemoista, käydä kansalaiskeskustelua ja lisätä vuoropuhelua nuorten sekä päättäjien välillä, sanoo Jenna Rautionaho, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen.

– Tänä vuonna toteutettavan Eurooppa-foorumin hybridiosallistuminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden myös nuorille osallistua ohjelmaan ja keskusteluun sähköisen tapahtuma-alustan kautta. Näin keskustelua on helppo seurata suoraan kotisohvalta ympäri Suomea. Samalla mahdollistetaan osallistuminen joustavammin omiin aikatauluihin sopien sekä kysymysten ja kommenttien jättäminen, Rautionaho muistuttaa.

”Nuoria koskevia päätöksiä tehdään EU:ssa”

Keskiviikkona Eurooppa-foorumissa vietetään tiedepäivää, jolloin käydään keskusteluja muun muassa tekoälystä, rokotteista ja informaatiokuplista Turun yliopiston ja Åbo Akademin johdolla. Yksi puhujista on Turun yliopiston tohtorikoulutettava Kristiina Makkonen, joka kannustaa nuoria aktiiviseen osallistumiseen, sillä suomalaisia nuoria koskevia päätöksiä tehdään myös Eurooppa-tasolla.

– On tärkeää, että myös nuoret ovat mukana vaikuttamassa päätöksentekoon. Keskusteluun osallistuminen on helppo, mutta erittäin tärkeä tapa vaikuttaa. Eurooppalainen ja kansainvälinen keskustelu opettaa arvostamaan erilaisuutta ja lisää avarakatseisuutta, Makkonen korostaa.

Makkonen osallistuu Rokotteet ja informaatiokuplat -ohjelmaan, jossa hän haluaa erityisesti tuoda esille nuoren lääkärin huolen rokotevastaisuudesta ja sen vaikutuksista tuleviin sukupolviin.

– Rokote-epäröinti on määritelty maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi. Rokotevastaisuus muun muassa pahentaa antibioottiresistenssitilannetta. Tärkeimmät epäröintiin liittyvät syyt ovat tiedollisia, kulttuurillisia ja ideologisia. Toivon, että keskustelun aikana tulisi uusia ideoita rokotemyönteisyyden lisäämiseksi.

Minun Eurooppani -alustus haastaa koululuokat Erätauko-keskusteluihin

Yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa järjestetään perjantaina 27.8. nuorille suunnattu, Minun Eurooppani -aiheinen puheenvuoro Euroopasta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä. Se toimii alustuksena Erätauko-keskusteluille, joihin haastetaan myös koululuokat mukaan. Vastaamalla haasteeseen koululuokat osallistuvat Erätauko-keskusteluun syksyn 2021 aikana. Osana haastetta opettajille annetaan mahdollisuus kouluttautua Erätauko-menetelmän käytössä. Osallistuminen on maksutonta.

Erätauko-keskustelun tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteisestä aiheesta, muista keskustelijoista sekä myös itsestä, käymällä rakentavaa dialogia. Tutustu menetelmään lähemmin Erätauko-säätiön kotisivuilla.

Nuoret kitkemään väärää tietoa sosiaalisessa mediassa

EU, nuoret ja some -tapahtuma on Turun Eurooppanuoret ry:n keskiviikkona 25.8. järjestämä kaikille avoin keskustelutilaisuus. Se on suunnattu erityisesti nuorille, jotka ovat kiinnostuneita edistämään Eurooppa-tietoutta esimerkiksi omissa sosiaalisen median kanavissaan. Tapahtumassa on mukana asiantuntijoita, joiden kanssa yleisö pääsee keskustelemaan siitä, millaista vaikuttamistyötä on mahdollista tehdä somen kautta sekä miten erityisesti nuoret voisivat kitkeä somesta disinformaatiota.

Puhujina tapahtumassa ovat julkisen hallinnon kehittämiseen erikoistunut konsultti Silva Mertsola, Facebookin EU-suhteista vastaava johtaja Aura Salla sekä diversiteettikonsultti Fatima Verwijnen, joka kouluttaa yrityksiä tasa-arvo- ja vähemmistöasioissa. Verwijnen tunnetaan aktiivisena some-keskustelijana, jonka Fatimointi-tilillä on Instagramissa yli 20 000 seuraajaa. Sosiaalisen median kanavissaan hän pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Keskustelussa haluan nostaa erityisesti vähemmistönuorten näkökulmaa somevaikuttamiseen liittyen. Yleisesti kiinnostaa myös antirasismin näkyminen tässä kontekstissa, sanoo Verwijnen.

Keskustelua moderoi Turun Eurooppanuorten puheenjohtaja Anni Taavila.

Nuoret haastavat Suomen europarlamentaarikkoja koulutuksesta, ympäristöstä ja yhteisistä arvoista

Suomen ylioppilaskuntien liitto, Turun yliopiston ylioppilaskunta, Åbo Akademis Studentkår sekä Euroopan parlamentin Suomen-toimisto isännöivät perjantaina 27.8. Kaksintaisteluja Euroopan tulevaisuudesta - Mitä käy tulevaisuuden koulutukselle, ympäristölle ja eurooppalaisille arvoille? -tapahtumaa, jossa käydään kolme säkenöivää, 15 minuutin pikaväittelyä eri aiheista. Keskustelemassa ovat MEP Sirpa Pietikäinen, MEP Elsi Katainen, MEP Nils Torvalds, MEP Alviina Alametsä ja kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Eurooppanuoret ry järjestää perjantaina 27.8. EU:n rooli perusarvojen ja ihmisoikeuksien suojelijana -paneelikeskustelun, jonne saapuvat puhujiksi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala, MEP Alviina Alametsä sekä Amnestyn oikeudellinen asiantuntija Kaisa Korhonen. Tilaisuudessa pohditaan, miten EU voisi tehokkaammin puolustaa ihmisoikeuksia ja edistää tärkeimpien arvojensa toteutumista alueellaan.

Nuoret mukana Eurooppa-foorumin järjestelytyössä

Tapahtumassa on mukana paljon nuoria vapaaehtoisia varmistamassa, että käytännön järjestelyt sujuvat. Jos olet itsekin kiinnostunut näkemään, mitä Eurooppa-foorumin kulissien takana tapahtuu, ja haluat saada mielenkiintoisia ja hyödyllisiä kokemuksia ja kontakteja, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi oheisen linkin kautta.

Lisätietoa:

Anders Blom, puheenjohtaja, Eurooppa-Foorumi Turussa ry, p. 0400 523 409

Irene Pendolin, tiedottaja, Turun kaupunki, p. 040 848 6242

europeforum.fi 

Luotu 30.07.2021 | Muokattu 30.07.2021