Eurooppa-torilla keskusteltiin EU:n perusarvoista

29.08.2019

Eurooppa-foorumin avajaispäivänä pääkirjaston Eurooppa-torilla kuultiin politiikan tutkijoiden mietteitä EU:n perusarvoista ja tulevaisuudesta. Tutkijoiden mukaan perusarvojen vaaliminen on jokaisen jäsenmaan tehtävä.

Eurooppa-tori Heino Nyyssönen
Turun yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori Heino Nyyssönen ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan yliopistonlehtori Hanna Tuominen keskustelivat EU:n arvoista ja niiden tulevaisuudesta.

Schuman-seuran järjestämää paneelikeskustelua ”Demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio – onko EU:n perustavat arvot haastettu?” moderoi erikoistutkija Kimmo Elo. Nyyssönen ja Tuominen olivat samaa mieltä siitä, että EU:n perusarvot on haastettu, ja muutoksen taustalla ovat yhteiskunnan yleiset suuntaukset. Esimerkiksi presidentti Trumpin kaltaisten auktoriteettien käyttämä puhetapa rohkaisee myös muita esittämään aiemmin epätoivottuina pidettyjä mielipiteitä.

Tuomisen mukaan tärkeä tekijä demokratian hiipumisessa voi olla myös ihmisten ajattelutavan muutos.

– Ihmiset haluavat vaikuttaa nopeasti ja suoraan, ja perinteiset osallistumistavat ovat melko kankeita, eivätkä luo kuvaa pääsemisestä vaikuttamaan, Tuominen sanoi.

Nyyssönen puolestaan muistutti, että uhkina ovat myös vääristynyt tapa tulkita perusarvoja, sekä Euroopassa – erityisesti Unkarissa ja Puolassa – havaittavissa oleva autoritarismin nousu. Suomi onkin nostanut puhejohtajakaudellaan esiin ajatusta siitä, että laiminlyönnit EU:n perusarvojen vaalimisessa voisivat vaikuttaa jäsenmaiden saamaan rahoitukseen.

– Itse näen, että rakennerahastojen aika alkaa olla ohi. Pitäisi alkaa kysyä entistä enemmän sitä, menevätkö rahat korruption tukemiseen, Nyyssönen esitti.

Tuominen muistutti vielä, että EU:n perusarvojen vaaliminen on sen jäsenyysehto.

– Jos jäsenmaat haluavat olla osa EU:ta, tulee heidän sovittaa arvonsa ja toimintansa näitä arvoja kunnioittavaksi, Tuominen linjasi. 

Turun pääkirjaston pihalla avautuva Eurooppa-tori järjestetään osana Eurooppa-foorumia 28.–30.8. klo 10–17 ja 31.8. klo 10–15. Tapahtumassa on mukana useita eri tahoja tarjoamassa kävijöille tietoa Eurooppaan liittyvästä toiminnastaan, Euroopan integraatiosta ja EU:sta. Torilla käydään myös eri näkökulmista paneelikeskusteluja, joiden jälkeen yleisö saa esittää asiantuntijoille kysymyksiä.

Lotta Junnila

Luotu 29.08.2019 | Muokattu 29.08.2019