Fiksu työ alustatalouden aikakaudella -hankkeen tulokset julkaistu kattavana teoksena

30.01.2020

Kolmivuotinen Suomen Akatemian rahoittama kansainvälinen Smart Work in Platform Economy (SWiPE) -hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Turun yliopisto toimi STN-konsortion johtajana. Hankkeen keskeiset tulokset on julkaistu digitaalista työtä ja alustataloutta käsittelevässä kirjassa.

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama SWiPE-hanke kokosi vuosina 2016–2019 tutkimusyhteistyöhön ekonomisteja, lääketieteilijöitä, sosiaalipsykologeja, kauppatieteilijöitä, sosiologeja ja kasvatustieteilijöitä Turun yliopistosta, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta, Työterveyslaitoksesta sekä kuudesta ulkomaisesta yliopistosta (muun muassa yhdysvaltalaiset Berkeley UC ja Northeastern University). Projektin yhtenä lopputuloksena on juuri ilmestynyt teos Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era, jonka on kustantanut Routledge.

Teoksessa käsitellään muun muassa digitaalisiin alustoihin kytkeytyvää työtä, jota tekevät niin pyöräilevät ruokalähetit kuin tietokoneohjelmistoja kehittävät freelancerit. Alustatyön vaativuus ja siihen käytettävissä olevat resurssit vaihtelevatkin suuresti, mutta yhä enemmän työtä hajoaa entistä tarkemmin rajatuiksi pätkiksi ja keikoiksi, joita täsmälliset työajat tai -paikat eivät sido. Sekä SWiPE-hankkeessa että teoksessa tarkastelun kohteena ovatkin tällaisen digitalisoidun ”joustavuuden” seuraukset työntekijöiden hyvinvoinnille ja terveydelle. Muita aiheita ovat muun muassa maahanmuuttajien ja digitalisoituvien julkisten palvelujen ongelmallinen suhde sekä robotisaation ja ihmistyön väliset jännitteet. Lisäksi kirjassa esitellään tapaustutkimuksia, muun muassa KONE-yhtiön omasta ammattikoulutusmallista. Teoksessa edistetään myös nopeasti kehittyvän ilmiökentän käsitteellistä ja teoreettista haltuunottoa.

– Teos paljastaa monimutkaisen ja yllättävän todellisuuden poleemisten työn loppuminen/työn rikastuminen -keskustelujen takaa. Kaikki tietävät esimerkiksi Google-, Amazon- ja Facebook-alustat, mutta niiden massiivinen merkitys ei tarkoita sitä, että kovin moni ihminen tekisi Googlelle ja muille töitä työsuhteessa. Tällaisten alustojen synnyttämät arvon- ja tulonluonnin mahdollisuudet vaikuttavat silti liki rajattomilta, avaa hankkeen ja teoksen teemoja SWiPE-hankkeen Turun yliopiston osahankkeen johtaja, erikoistutkija Seppo Poutanen

Konsortion johtaja, Turun yliopiston professori Anne Kovalainen ja Seppo Poutanen toimittivat kirjan yhdessä taloustieteilijä Petri Rouvisen kanssa.

Luotu 30.01.2020 | Muokattu 30.01.2020