Filosofia mukana kansainvälisessä luottamuksen tutkimuksessa

30.09.2020

Filosofian oppiaine ovat mukana eurooppalaisessa instituutioiden luottamustutkimuksessa, jossa näkökulma on käännetty uudella tavalla instituutioissa toimiviin henkilöihin. Tutkimusta johtaa Geneven yliopisto, joka on saanut hankkeelle reilun 700 000 euron rahoituksen sveitsiläiseltä tiederahoittajalta FNSNF:lta (Fonds National Suisse de la Recerche Scientifique).

Tutkimussuunnitelmassa turkulaisten päävastuualueelle on nimetty luottamuksen käsitteen määrittely suhteessa lähikäsitteisiin. Professori Juha Räikkä korostaa, että ensi vuoden alussa alkavan tutkimushankkeen tarkempi työnjako on vasta edessä.

Räikän mukaan uusi tutkimus kääntää luottamustutkimusten näkökulmaa. Endogenous Institutional Trustworthiness (EnTrust) -projektissa pohditaan instituutioiden luotettavuutta tarkastelemalla erityisesti niissä toimivien henkilöiden luotettavuutta. Kyseessä ei ole kuitenkaan toimijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien pohdinta vaan ne muodolliset, sosiaaliset ja moraaliset säännöt, jotka vaikuttavat ihmisiin.

– Olennaista on selventää luottamuksen käsitteen suhde sen sukulaiskäsitteisiin kuten reliabiliteettiin ja ennustettavuuteen ja tutkia, millaiset emotionaaliset reaktiot vaikuttavat instituutiossa toimivien henkilöiden ratkaisuihin ja sitä kautta kyseisen instituution luotettavuuteen, Räikkä sanoo.

Vertailukohtana Räikkä mainitsee perinteisen tavan tutkia instituutioiden luottamusta kysymällä ihmisiltä, miten paljon he eri instituutioihin luottavat. Nyt tutkitaan mekanismeja sisältäpäin.
Projektia johtaa Räikän pitkäaikainen yhteistyökumppani, poliittisen teorian professori Emanuela Ceva Geneven yliopistosta. Mukana on tutkijoita myös Modenan ja Pavian yliopistoista sekä Frankfurtin Goethe yliopistosta.

Nelivuotinen tutkimushanke kuuluu politiikan teorian ja yleisemmin yhteiskuntafilosofian alaan.

Luotu 30.09.2020 | Muokattu 01.10.2020