Kuvassa Mauno Koivuston lapsuudenkoti

Haettavana tutkijanhuone "Manun kammari"

10.11.2020

Presidentti Mauno Koiviston synnyinkodista kunnostettu tutkijanhuone ”Manun kammari” julistetaan haettavaksi 7.12.2020 klo 15.45 mennessä.

Tutkijankammio, joka sijaitsee osoitteessa Piispankatu 4, on tarkoitettu Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tai Åbo Akademissa yhteiskuntatieteellisellä alalla päätoimisesti jatko-opintoja harjoittavalle väitöskirjaa tekevälle henkilölle. Tutkijankammion käyttöoikeus myönnetään yhdeksi vuodeksi (vuoden 2021 loppuun). Erityisin perustein käyttöoikeutta voidaan jatkaa eri päätöksellä. Käyttöoikeus on vastikkeeton ja se alkaa tammikuun alkupuolella 2021 (remontti). Tutkija voi käyttää sitä myös asuntona. Tarkempi kuvaus Manun kammarista.

Hakemusasiakirjat, joihin tulee liittää ansioluettelo, tutkimussuunnitelma, tutkimuksen ohjaajan lausunto sekä toivottu kammion käyttöaika, tulee toimittaa Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, 20014 TURUN YLIOPISTO (Palvelupisteen käyntiosoite: Assistentinkatu 5, Educarium 1. krs) tai sähköpostitse soc@utu.fi. Kammion haltijan valinnasta päättää Turun yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Tiedusteluihin vastaavat Turun yliopistossa tiedekunnan palvelupäällikkö Minna Domander, minna.domander@utu.fi, +358 40 828 2364 ja Åbo Akademissa tiedekuntakoordinaattori Tua Henriksson, tua.henriksson@abo.fi, +358 50 575 1517.

Luotu 10.11.2020 | Muokattu 10.11.2020