Jane ja Aatos Erkon säätiöltä lähes 3 miljoonaa Turun yliopiston tutkimukselle

21.12.2023

Jane ja Aatos Erkon säätiön joulukuun myöntökierroksella hakemusten käsittely painottui tekniikan aloille. Turun yliopistosta rahoituksen saivat professori Yagut Allahverdiyeva-Rinne ja professori Mika Lastusaari.

Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi tekniikan alojen tutkimukseen noin 10,8 miljoonaa euroa 11 hankkeelle. Strategiakauden 2021–23 yksi päätavoitteista on ollut vahvistaa säätiön profiilia tekniikan tutkimuksen avustustoiminnassa.

Turun yliopistossa suurimman rahoituksen 2 256 000 euroa sai professori Yagut Allahverdiyeva-Rinne.  Rahoitus myönnettiin professori Yagut Allahverdiyeva-Rinteen ja professori Chunlin Xun (Åbo Akademi) viisivuotiselle hankkeelle ” Seuraavan sukupolven biohybridijärjestelmät fotosynteettisten polttoaineiden ja kemikaalien tuotantoon.”.

Lisäksi professori Mika Lastusaaren johtamalle konsortiolle säätiö myönsi 666 000 euroa kahdelle vuodelle. Professorit Mika Lastusaari Turun yliopistosta sekä Maarit Karppinen Aalto-yliopistosta keskittyvät tutkimuksessaan kehittämään ympäristöystävällisemmän ja edullisemman luonnonmateriaalin käyttömahdollisuutta röntgenkuvauksessa.

– Tutkimuksemme yhdistää ainutlaatuisesti suomalaisen ALD-menetelmän sekä suomalaisen löytämän mineraalirakenteen, Karppinen avaa.

– Jos materiaalimme saadaan toimimaan hyvin, sen merkitys voi nousta suureksi etenkin köyhissä maissa, joissa ei muuten ole varaa lääketieteelliseen kuvantamiseen, lisää Lastusaari.

Jane ja Aatos Erkon säätiö on vuonna 2002 perustettu yksityinen säätiö, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiön tarkoituksena on myös taiteen ja kulttuurin sekä urheilutoiminnan ja ruumiillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö on yksi suomalaisen tieteen suurimmista tukijoista.
 

Jane ja Aatos Erkon säätiön tiedote
 

Luotu 21.12.2023 | Muokattu 21.12.2023