Juho Vainion säätiöltä apurahoja Turun yliopiston tutkijoille – suurapuraha lastenpsykiatrian tutkimushankkeelle

23.01.2023

Juho Vainion Säätiö on myöntänyt Turun yliopiston tutkijoille kaikkiaan 14 apurahaa, yhteensä yli 340 000 euroa, kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen.

Juho Vainion Säätiö myönsi apurahoja yhteensä yli 1,6 miljoonaa euroa 65 tutkimukselle. Kahdelle tutkimukselle myönnettiin 100 000 euron suurapuraha, joista toisen sai Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori Andre Sourander. Rahoitus myönnettiin lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen hankkeelle, jossa selvitetään koronapandemian vaikutuksia lasten ja nuorten mielenterveyteen.

Souranderin johtama tutkimus perustuu pitkällä aikavälillä Suomessa ja 13 muussa maassa kerättyihin laajoihin kyselytutkimus- ja rekisteriaineistoihin. Juho Vainion säätiön rahoituksen avulla tutkijat analysoivat ja julkaisevat jo kerättyjä aineistoja sekä keräävät uutta aineistoa ajalta, kun yhteiskunnat toipuvat pandemiasta. Tietojen avulla tutkijat pääsevät vertailemaan pandemian aikaisia muutoksia sitä edeltäneen ajan ja sen jälkivaiheen muutoksiin lasten ja nuorten mielenterveydessä. Aineistojen analysoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota vähäosaisten perheiden keskuudessa tapahtuviin mielenterveyden muutoksiin.

Lastenpsykiatrian hankkeen tutkimustulosten avulla määritellään, miten hyvinvointipalvelut voivat vähentää kriisiajan kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin. Hankkeen yhteiskunnallisena tavoitteena on tuottaa tietoa mielenterveyspalveluiden kehittämistyön tueksi, mikä osaltaan edistää kriisivalmiuden vahvistamista.

Kaikki Turun yliopiston tutkijoille myönnetyt apurahat:

 • Sari Stenholm, kansanterveystiede: Cognitive resilience enhancing activities throughout the life course, 30 000 €
 • Jaakko Ahti, lastentautioppi: SARS-CoV-2: Uudet diagnostiset menetelmät, immunologia ja leviäminen perheissä, 6 000 €
 • Saija Tarro, kansanterveystiede: Artikkeliväitöskirja: Yksilö, perhe ja naapurusto – monitasoiset tekijät pikkulapsiperheiden ravitsemuksen ja ylipainoriskin taustalla, 12 000 €
 • Katja Pahkala, Sydäntutkimuskeskus ja Väestötutkimuskeskus: Gut microbiota in familial transmission of obesity – a multigenerational study across 3 generations (micrOBES), 30 000 €
 • Amanda Nurmi, Sydäntutkimuskeskus ja Väestötutkimuskeskus: Psychosocial and socioeconomic factors from childhood to adulthood and midlife cognitive performance; Psykososiaaliset ja sosioekonomiset tekijät lapsuudesta aikuisuuteen ja aikuisuuden kognitiivinen toiminta, 12 000 €
 • Hanna Lagström, Väestötutkimuskeskus: Ruokakäyttäytymisen muutokset elämän siirtymävaiheissa ja erilaisissa sosiaalisissa elinympäristöissä, 30 000 €
 • Jani Kajanoja, lippulaiva INVEST, psykologia, psykiatria: Ruokariippuvuusoireet, terveys ja lapsen kehitys, 6 000 €
 • Miika Tuominen, kansanterveystiede: Retirement transition – The chance of a lifetime or a dangerous pitfall? Factors associated with changes in physical activity following retirement, 12 000 €
 • Sanna Pasanen, kansanterveystiede: Where older adults are physically active? Accelerometer and GPS based research around retirement, 24 000 €
 • Kirsi Laitinen, biolääketieteen laitos & funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus: Lapsen terveyttä äidin raskaudenaikaisesta täsmäravitsemuksesta, 30 000 €
 • Laura Korhonen, kliininen laitos: Varhaislapsuuden toistuvien infektioiden vaikutus lapsen terveyteen 5 vuoden iässä, 9 200 €
 • Tea Teräs, kansanterveystiede: Unenpituuden ja univaikeuksien yhteys kognitioon myöhäisessä keski-iässä ja vanhuudessa, 12 000 €
 • Andre Sourander, lastenpsykiatrian tutkimuskeskus: COVID-19-pandemian yhteys lasten ja nuorten mielenterveyteen Suomessa ja kansainvälisessä vertailussa, 100 000 €
 • Saara Nolvi, psykologian ja logopedian laitos & kliininen laitos: Pandemia-ajan vaikutukset perheiden pitkän aikavälin hyvinvointiin ja lasten kehitykseen – stressihormonivasteen sekä yksilöllisten riski- ja suojaavien tekijöiden merkitys, 29 540 €

Luotu 23.01.2023 | Muokattu 23.01.2023