Kasvatustieteiden valmistujaisjuhlaa juhlittiin virtuaalisesti

06.10.2020

Kasvatustieteiden valmistujaisjuhlaa vietettiin 11.9. virtuaalisesti etälähetyksellä Educariumilta. Etäpubliikissa kuultiin onnittelujen ja puheiden lisäksi musiikkiesitykset ja nostettiin malja valmistuneille.

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen kasvatustieteiden valmistujaisjuhlaa vietettiin poikkeuksellisesti etäyhteyksin. Tilaisuudessa juhlittiin 2019–2020 maistereiksi valmistuneita sekä varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmasta kandidaateiksi valmistuneita opiskelijoita.

Elinikäistä oppimista

Kasvatustieteiden tiedekunnan varadekaani Inkeri Ruokonen korosti juhlapuheessaan jatkuvan oppimisen ja työelämäyhteistyön merkitystä.

– Yliopistollemme ja tiedekunnallemme meiltä valmistuneiden alumnien osaaminen ja asiantuntemus ovat arvokkaita voimavaroja toimintamme kehittämiseksi sekä opiskelijoidemme tukemiseksi. Haluamme siis tehdä tulevaisuudessakin yhteistyötä kanssanne ja tarjota entistäkin parempaa koulutusta ja jatkuvan oppimisen väyliä, sekä kehittää kasvatustieteellistä tutkimusta, Ruokonen painottaa.

– Te kasvatusalan asiantuntijoina ymmärrätte jatkuvan oppimisen merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja kaikkinaiselle hyvälle elämälle. Työelämäyhteydet ja vuorovaikutus kentällä asiantuntijatehtävissä toimivien kanssa on elintärkeää kasvatustieteiden tieteenalan kehitykselle, Ruokonen jatkaa. 

Juhlassa vannottiin ensimmäistä kertaa opettajiksi valmistuneiden kanssa Comeniuksen vala. Johan Amos Comenius oli aikansa suuri kasvatusajattelija, joka kirjoitti jo 1600-luvulla elinikäisen, jatkuvan oppimisen puolesta. Comeniuksen ajatusten (mm. Collegio lucis) pohjalta on perustettu mm. Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus- tiede ja kulttuurijärjestö UNESCO.

Juhla huipentui valmistuneen puheeseen, jonka piti tänä vuonna luokanopettajan tutkinto-ohjelmasta valmistunut Paula Porrasmaa. Hän muisteli värikkäästi opiskeluaikaansa ja kiitti lämpimästi opiskelutovereitaan ja tiedekunnan henkilökuntaa.

Luotu 06.10.2020 | Muokattu 06.10.2020