Kauppakorkeakoulu julkaisi raportin YK:n vastuullisen johtamisen koulutuksen periaatteiden toteutumisesta

16.01.2020

Turun kauppakorkeakoulu kouluttaa missionsa mukaisesti vastuullisia tulevaisuuden johtajia. Kauppakorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan YK:n alaisen Principles for Responsible Management Education (PRME) -aloitteen vastuullisen johtamisen koulutuksen kuutta periaatetta.

Kauppakorkeakoulut ovat avainasemassa tulevien johtajien ajattelutapojen ja taitojen muotoutumisessa, ja siten niillä on vahva vaikuttamisen mahdollisuus kestävän kehityksen edistämiseksi. Vuonna 2007 perustetun PRME:n tavoitteena on edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä kauppatieteellisen alan koulutuksessa ympäri maailmaa. Turun kauppakorkeakoulu on ollut PRME:n jäsen vuodesta 2013.

Raportointikauden 2018–2019 aikana kauppakorkeakoulussa on otettu merkittäviä askelia kohti entistä systemaattisempaa lähestymistapaa vastuullisuuden edistämiseen. Turun yliopisto on muun muassa asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä ja tuore tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tarttuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen opetuksessa ja oppimisessa. Kauppakorkeakoulun kaikki kandidaatti- ja maisteriohjelmat pitävät sisällään vastuullisuutta käsitteleviä kursseja. 

– Kehittämisen tulokset ovat lupaavia: näyttää siltä, että suurin osa meiltä valmistuneista ymmärtää vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnassa ja taloudessa. Tutkimustoiminnassa olemme perustaneet aktiivisen verkoston vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemojen parissa työskenteleville tutkijoille, kertoo kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.

– Raportti osoittaa, että vastuullisuudesta on tullut merkittävä osa kaikkea toimintaamme. Jatkamme vastuullisuuden integroimista osaksi ajattelutapaamme, tutkimustamme, opetussuunnitelmiamme, sidosryhmäsuhteitamme, hallintoamme ja kulttuuriamme. Haluamme olla suunnannäyttäjiä opiskelijoillemme, alumneillemme, henkilökunnallemme sekä laajemmin yhteiskunnalle, Granlund jatkaa.

Luotu 16.01.2020 | Muokattu 16.01.2020