Kauppapolitiikkaa ja liiketoimintaa Euroopassa - uusia kursseja kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineeseen

25.05.2020

Pan-Eurooppa Instituutin kurssitarjonta Turun kauppakorkeakoulussa uudistuu lukuvuosille 2020-2022.

Pan-Eurooppa Instituutti järjestää opetusta Turun kauppakorkeakoulussa kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineessa. Kurssitarjontaan saadaan kaksi kokonaan uutta kurssia: laajennetun Euroopan liiketoimintaa käsittelevä aineopintotasoinen kurssi KV27 Doing Business in Wider Europe ja syventävien opintojen kauppapolitiikkaa käsittelevä KVS16 Kauppapolitiikka kansainvälisessä liiketoiminnassa -kurssi. Kahden uuden kurssin lisäksi opetustarjonnassa säilyy Itämeren alueen liiketoimintaa käsittelevä aineopintotasoinen KV23/TM33 Doing Business in the Baltic Sea region -kurssi, joka on ollut viime vuosina erittäin suosittu niin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden kuin vaihto-oppilaidenkin keskuudessa.

Uudet kurssit, Doing Business in Wider Europe ja Kauppapolitiikka kansainvälisessä liiketoiminnassa, pyrkivät vastaamaan maailmantalouden nopeaan murrokseen ja sen myötä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Molemmat kurssit sisältävät asiantuntijaluentoja, joissa ajankohtaisista aiheista saapuvat luennoimaan kansainvälisen liiketoiminnan ja kauppapolitiikan huippuosaajat.

Kauppapolitiikan kurssilla järjestetään luentojen lisäksi simulaatioharjoitus, jossa opiskelijat pääsevät konkreettisesti harjoittelemaan kauppapoliittisissa neuvotteluissa toimimista.

Viimeistä kertaa opintotarjonnassa lukuvuonna 2019-2020 ovat aineopintotasoinen KV22 The Russian Market Economy -kurssi sekä syventävien opintojen tasoiset kurssit KVS14/TMS36 Investment Opportunities in Eastern Europe ja KVS10/TMS32 The Development of the EU-Russia Economic Relations.

Kauppapolitiikan osaajille suuri tarve työelämässä

Kauppapolitiikka kansainvälisessä liiketoiminnassa -kurssin taustalla on Pan-Eurooppa Instituutissa käynnissä oleva KAPPAS-hanke, jonka rahoittaja on Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on laajentaa kauppatieteiden opiskelijoiden ja suomalaisen elinkeinoelämän osaamista muuttuvassa kauppapoliittisessa ympäristössä sekä tarjota keinoja ja yhteistyöverkostoja, joiden avulla voidaan nopeasti reagoida kauppapoliittisiin muutoksiin.

Kauppapolitiikan kurssin vastuuopettaja ja KAPPAS-hanketta koordinoiva tutkimuspäällikkö Anna Karhu kertoo, että kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineeseen perustettavan kauppapolitiikkaan keskittyvän opintojakson lisäksi hankkeen puitteissa tarjotaan yrityksille kauppapolitiikkaan liittyviä koulutuksia.

– Tavoitteena on tehdä yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa ja luoda laaja-alainen kokonaisuus. Lisäksi kolmivuotisen hankkeen aikana lisätään teemaan liittyvää tutkimusta sekä rakennetaan kehityshankkeita, joiden myötä tavoitteena on lisätä edelleen kauppapoliittista osaamista.

Kauppapolitiikka kansainvälisessä liiketoiminnassa -kurssi on myös osa uutta Kauppapolitiikan ja maailmankaupan muutoksen opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuden voi suorittaa Turun kauppakorkeakoulussa tutkintoaan suorittavat opiskelijat ja se on suositeltu tehtäväksi maisteritutkintotasolla.

Luotu 25.05.2020 | Muokattu 03.06.2020