Pan-Eurooppa Instituutin uusi hanke kehittää kauppapolitiikan osaamista Suomessa

20.11.2019

Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutissa käynnistyi marraskuun alussa kolmivuotinen Kauppapolitiikan asiantuntijoita ja osaamista Suomeen (KAPPAS) -hanke.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on laajentaa kauppatieteiden opiskelijoiden ja suomalaisen elinkeinoelämän osaamista muuttuvassa kauppapolitiikassa sekä tarjota keinoja ja yhteistyöverkostoja, joiden avulla voidaan nopeasti reagoida kauppapoliittisiin muutoksiin.

Hanketta koordinoiva tutkimuspäällikkö Anna Karhu kertoo, että käytännössä opiskelijoiden osaamista lähdetään kehittämään perustamalla uusi, kauppapolitiikkaan keskittyvä opintojakso kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineeseen. Yrityksille tarjotaan kauppapolitiikkaan liittyviä koulutuksia.

– Tavoitteena on tehdä yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa ja luoda laaja-alainen kokonaisuus. Lisäksi kolmivuotisen hankkeen aikana lisätään teemaan liittyvää tutkimusta sekä rakennetaan kehityshankkeita, joiden myötä tavoitteena on lisätä edelleen kauppapoliittista osaamista.

Hankkeen taustalla on maailmantalouden nopea murros ja sen tuomat haasteet. 

– Globaalin kaupan muutos on ollut ennennäkemättömän nopeaa ja moniulotteista 2010-luvulla. Nämä muutokset ovat johtaneet siihen, että avointa markkinataloutta ja vapaakauppaa on alettu kyseenalaistaa eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi EU:n sisällä sekä Yhdysvalloissa populismi ja protektionismi ovat saaneet tilaa, ja valtiot pyrkivät saamaan otetta muuttuvasta maailmasta turvautumalla perinteisiin kauppapolitiikan keinoihin. Protektionistiset toimet osaltaan romuttavat maailmankaupan totuttuja asetelmia, murentavat kansainväliseen kauppaan liittyviä yhteistyöorganisaatioita, ja luovat kansainväliseen liiketoimintaan epävarmuutta, Karhu taustoittaa. 

– Nämä muutokset yhdessä muiden laajojen muutosvoimien kanssa, esimerkiksi digitalisaation vaikutuksiin arvoketjuihin ja liiketoimintamalleihin, haastavat useita toimialoja kaupan alasta metsäteollisuuteen. Lisäksi yksittäiset kansalaiset kokevat globalisaation, robotisaation ja maahanmuuton uhkaavan heidän työpaikkojaan ja kulttuuriaan. Nämä haasteet luovat tarpeen ymmärtää laaja-alaisia muutoksia sekä kykyä arvioida näiden muutosten seurauksia liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksiin ja haasteisiin. 

Hankkeen rahoittaja on Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö ja toteutuksen yhteistyökumppani Centrum Balticum.   

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutti (PEI) on Itämeren alueen kansainvälisen kaupan, investointien ja sosioekonomisen kehityksen asiantuntija. PEI toteuttaa ja koordinoi Euroopan ja sen naapurivaltioiden talouskehitykseen liittyviä tutkimushankkeita.
 

PEI
Luotu 20.11.2019 | Muokattu 29.05.2020