Etualalla suihkulähteen soihtu palamassa, taka-alalla Turun yliopiston päärakennus.

Koneen Säätiöltä yli kolme miljoonaa euroa apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

03.12.2020

Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2020 apurahahaussa Turun yliopiston tutkijoille yhteensä 3 122 500 euroa apurahoja. Turun yliopistosta apurahan sai yhteensä 19 henkilöä tai työryhmää.

Turun yliopistosta suurimman apurahan, 436 300 euroa, sai professori Kirsi Vainio-Korhonen ja hänen työryhmänsä. Vainio-Korhonen työryhmineen tutkii lasten ja nuorten kokemuksia köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään. Historian ja sosiaalityön tutkimusta yhdistävä hanke tuottaa tietoa siitä, miten arjen köyhyyskokemukset eroavat toisistaan aikakaudesta ja kriisistä riippuen ja toisaalta siitä, mikä lapsena ja nuorena koetussa köyhyydessä on samaa riippumatta aikakaudesta ja yhteiskunnallisista olosuhteista.

Lähes yhtä suuren apurahan, 420 000 euroa, sai yliopisto-opettaja Lottamari Kähkösen ja työryhmän hanke Trans*Creative: Hyvinvointi, väkivalta ja ympäristö sukupuolivähemmistöjen kulttuurisessa tuotannossa. Dosentti Kimi Kärki työryhmineen sai suomalaisen fasismin kulttuuriseen perintöön ja erityisesti sen tunnepohjaiseen vaikuttamiseen keskittyvään hankkeeseen 351 300 euroa.

Yhteensä Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2020 apurahahaussa tutkijoille ja taiteilijoille 37,8 miljoonaa euroa tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Rahoitusta saa noin 300 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää. Koko vuoden myöntöjen ja palkintojen summa nousee 40 miljoonaan euroon.

Rahoitetuissa hankkeissa kuunnellaan laaja-alaisesti, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu nyt, mitkä ovat menneisyyden vaikutukset nykypäivään ja millaisia myönteisiä tulevaisuuksia meillä on edessämme. Erityisesti esiin nousevat lapsiin, teknologiaan ja kaupunkeihin liittyvät teemat.

– Koneen Säätiön rahoittama tutkimus on vahvasti ajassa kiinni, mutta tarjoaa vaihtelua pandemioihin ja suurvallan presidentinvaaleihin väsyneille. Tieteilijät katsovat päivänpolitiikan yli, säätiön tiedejohtaja Kalle Korhonen toteaa tiedotteessa.

Koneen Säätiö tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristötieteellistä tutkimusta sekä taiteellista työskentelyä kaikilla taiteen aloilla. Säätiön vuoden 2021 apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2021.

Turun yliopisto: Apurahoja 19kpl, 3 122 500 euroa

 • Biologi Glenda Gabriela Cárdenas Ramírez, 74 900e: Revealing the mitochondrial genome structure of the major fern lineages through de novo assembly and phylogenetics
 • Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro, 34 000e: Kuninkaan kaupungissa: Kuusiosainen animaatiosarja romaniperheen muutosta Tukholmaan 70-luvulla (Suomen muuttuvat naapuruudet -rahoitusohjelmasta)
 • Tohtorikoulutettava Golnar Gishnizjani, 120 000e: Iranian Women’s Hashtag Activism on Instagram: Challenge Body and Sexual Norms
 • Filosofian maisteri Vesa Havurinne, 15 000e: Viherhiukkasten pitkäkestoisen toimintakyvyn tausta yhteyttävissä merietanoissa
 • Filosofian tohtori Carlos Idrobo, 91 000e: Hermeneutics of Walking. Walking as Motif, Practice and Reception Strategy in Modern Arts, with special consideration of Finnish Art
 • Erikoistutkija Jussi Jaakkola, 108 000e: Euroopan unionin verotusoikeuden legitimaatioparadoksi
 • Filosofian maisteri Lauri Kakko, 60 000e: Kohti hiilineutraaleja bioteknologisia tuotantoratkaisuja; "High-throughput" -optimointityökalujen rakentaminen syanobakteerien metabolian muokkaukseen
 • Filosofian tohtori Lauri Kallio, 30 000e: Berliinin Filosofinen Seura ja myöhäisen saksalaisen idealismin suuntaus filosofiassa
 • Kasvatustieteen maisteri, väitöskirjatutkija Iida Kiesi, 45 000e: Väitöskirjatutkimus: Koulutuspolitiikkaverkostot suomalaisessa perusopetuksessa: Seuraako Suomi kansainvälisiä esimerkkejä koulutuksen kaupallistumisesta?
 • FT Lottamari Kähkönen ja työryhmä, 420 000e: Trans*Creative: Hyvinvointi, väkivalta ja ympäristö sukupuolivähemmistöjen kulttuurisessa tuotannossa
 • FT, dosentti Kimi Kärki ja työryhmä, 351 300e: Fasismin lumo ja affektiivinen perintö suomalaisessa kulttuurissa
 • Dosentti, yliopistonlehtori Simo Laakkonen ja työryhmä, 302 000e: Ylirajainen ympäristökilpailu: Vertaileva tutkimus vesistöjen pilaantumisen ja suojelun ympäristöhistoriasta Suomessa ja Venäjällä 1800-luvun lopusta 2000-luvulle
 • FT, KT, dosentti, apulaisprofessori Minna Maijala ja työryhmä, 261 200e: Eettisesti kestävä kielten opetus - Työkaluja eettisyyden ja kestävän kehityksen edistämiseen kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa
 • FT Tiina Männistö-Funk ja työryhmä, 322 600e: Keiden kaupunki: Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden pyrkimykset kaupunkiympäristöissä ennen ja nyt
 • Filosofian tohtori, dosentti Pälvi Rantala, 32 400e: Tietokirja Valvojat. Tutkimusmatka unettomuuden kulttuuriin ja kulttuurihistoriaan
 • Filosofian maisteri Timo Rantanen, 15 000e: Alueellinen lähestymistapa ja spatiaaliset menetelmät välineinä monitieteisessä ihmisen historian tutkimuksessa uralilaisten kielten puhuma alueella
 • FT, professori Kirsi Vainio-Korhonen ja työryhmä, 436 300e: Lasten ja nuorten kokemukset köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään
 • Tutkijatohtori Veli Virmajoki, 129 000e: Tieteen tulevaisuuksien ennakoinnin viitekehys
 • Yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Hanna Ylöstalo ja työryhmä, 274 800e: Tasa-arvoa taloustietoon, feminismiä finanssipolitiikkaan – Feministisen tiedon ja politiikan jännitteet strategisessa valtiossa
Luotu 03.12.2020 | Muokattu 03.12.2020