tummaa taustaa vastan käsiraudat ja niiden avain.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista 38 prosenttia on kiinnostuneita BDSM-seksistä

24.02.2022

Suomalaistutkimukseen osallistuneista aikuisista 38 prosenttia kertoi olevansa kiinnostuneita BDSM-seksistä.  Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden mukaan 34 prosenttia heteroseksuaaleista vastaajista, 50 prosenttia homoseksuaaleista vastaajista ja 63 biseksuaaleista vastaajista ilmaisi olevansa kiinnostuneita BDSM:stä.

Tutkimus sai alkunsa Jyväskylän yliopistossa psykologian väitöskirjatutkina nykyisin toimivan Markus Paarnion Turun yliopistoon kirjoittamasta ja Turun yliopiston erikoistutkija Nils Sandmanin ohjaamasta pro gradu -opinnäytetyöstä, josta työstettiin kansainvälinen tieteellinen julkaisu. Tutkimuksen aineistona oli laaja, Åbo Akademin Patrickin Jernin tutkimusryhmän keräämä, 8 000 ihmisen otos Suomen kaksosista ja heidän sisaruksistaan. Tutkittavat olivat iältään 18–60-vuotiaita. Aineisto kerättiin osana laajaa seksuaalisuuteen ja aggressiivisuuteen liittyvää tutkimusta tammikuussa 2019.

BDSM tulee sanoista bondage and discipline, dominance and submission, ja sadism and masochism. BDSM on yleensä kahden ihmisen välistä suostumuksellista roolileikkiä, johon liittyy fyysisiä, psykologisia ja seksuaalisia aspekteja.

– Naisten ja miesten välillä havaittiin joitain eroja BDSM:n harjoittamiseen liittyen. Naisista 37 prosenttia ja miehistä 23 prosenttia oli kokeillut BDSM:ää ainakin kerran. Vastausten perusteella miehet olivat useammin dominoivissa ja naiset alistuvissa rooleissa. Kiinnostuksessa BDSM:ää kohtaan ei ollut sukupuolten välillä merkittävää eroa, väitöskirjatutkija Markus Paarnio kertoo.

Nuoret vastaajat olivat kiinnostuneempia BDSM:stä kuin ikääntyneet vastaajat ja homo- ja biseksuaalit yksilöt harrastivat BDSM:ää heteroseksuaaleja jonkin verran enemmän sekä dominoivissa että alistuvissa rooleissa.

Tutkimus sai alkunsa Jyväskylän yliopistossa psykologian väitöskirjatutkina nykyisin toimivan Markus Paarnion Turun yliopistoon kirjoittamasta ja Turun yliopiston erikoistutkija Nils Sandmanin ohjaamasta pro gradu -opinnäytetyöstä, josta työstettiin kansainvälinen tieteellinen julkaisu. Tutkimuksen aineistona oli laaja, Åbo Akademin Patrickin Jernin tutkimusryhmän keräämä, 8 000 ihmisen otos Suomen kaksosista ja heidän sisaruksistaan. Tutkittavat olivat iältään 18–60-vuotiaita. Aineisto kerättiin osana laajaa seksuaalisuuteen ja aggressiivisuuteen liittyvää tutkimusta tammikuussa 2019.

Tutkijat olivat kiinnostuneita myös persoonallisuuden vaikutuksesta kiinnostukseen BDSM:ää kohtaan. Persoonallisuutta mitattiin laajasti käytössä olevalla psykologisella mittarilla HEXACOlla, joka mittaa kuutta persoonallisuuden piirrettä: oikeudenmukaisuutta, tunteellisuutta, ulospäinsuuntautuneisuutta, ystävällisyyttä, tunnollisuutta ja avoimuutta uusille kokemuksille.

Tutkimuksen mukaan BDSM:stä kiinnostuneet ja ei-kiinnostuneet eivät kuitenkaan eronneet miltään persoonallisuuspiirteiltään toisistaan. Tulos viittaa siihen, että kaikenlaiset ihmiset voivat olla kiinnostuneita BDSM:stä, eikä kiinnostus liity tiettyihin luonteenpiirteisiin.

– BDSM:ää ei ole aikaisemmin juurikaan psykologiatieteissä tutkittu Suomessa suurien määrällisten aineistojen avulla, eikä se ole kansainvälisestikään yleistä. Tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa ilmiön yleisyydestä Suomessa ja tulosten perusteella kiinnostus BDSM:ää kohtaan on yleistä ja sitä harjoittavat henkilöt eivät merkittävästi eroa persoonallisuudeltaan muusta väestöstä, Paarnio sanoo.

>> Artikkeli Markus Paarnio, Nils Sandman, Marianne Källström, Ada Johansson & Patrick Jern: The Prevalence of BDSM in Finland and the Association between BDSM Interest and Personality Traits, The Journal of Sex Research 

 

Uutista muokattu 9.3.2022: Täsmennetty BDSM:n tutkimuksen yleisyyttä koskevaa sitaattia "BDSM:ää ei ole aikaisemmin juurikaan tutkittu Suomessa ja ilmiön perustutkimus ei ole kansainvälisestikään yleistä." muotoon "BDSM:ää ei ole aikaisemmin juurikaan psykologiatieteissä tutkittu Suomessa suurien määrällisten aineistojen avulla, eikä se ole kansainvälisestikään yleistä." 

Luotu 24.02.2022 | Muokattu 09.03.2022