Liedon Säästöpankin innovaatiotyö vauhtiin yhteistyöllä

16.12.2020

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on tukenut Liedon Säästöpankin innovaatiotyön kehittämistä vuoden 2020 alusta lähtien. Kauppakorkeakoulun Centre for Collaborative Research (CCR) -yksikön tutkijat ovat vuoden aikana osallistuneet Liedon Säästöpankin Innovaatioryhmän kokoontumisiin ja tuoneet ryhmälle työkaluja innovoinnin tueksi sekä alustaneet innovoinnin kehittämiseen liittyvistä aiheista.
 
Vuoden alussa perehdyttiin innovaatiokulttuurin perusteisiin ja päivitettiin uusien ideoiden jalostamisen prosessia. Kesän kynnyksellä ideointia heräteltiin Liedon Säästöpankin koko henkilöstön yhteisessä Teams –tilaisuudessa, jossa henkilöstöä kannustettiin tuomaan omia ideoitaan esille ja kehittämään niitä yhdessä muiden kanssa. Syksyn mittaan ideoita on saatu testattua ja kehitettyä eteenpäin ja uusia palvelukonsepteja on syntymässä.
 
Vaikka vuosi on ollut haasteellinen sekä ulkoa tulleiden muutosten että sisäisten kiireiden vuoksi, on työssä päästy hyvin eteenpäin. Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala on tyytyväinen vuoden antiin ja korostaa yhteistyön merkitystä:
 
Innovaatiotoiminta  on meille tärkeä strateginen hanke. Kehittämällä innovaatiotoimintaamme vastaamme pankkialalla jo käynnissä olevaan murrokseen ja kehitämme parhaita tulevaisuuden pankkipalveluita.
 
Yhteistyötä on rakennettu CCR:n tutkijoiden asiantuntemuksen varaan ja kehitetty uutta. Kaikki kolme CCR:n tutkimusryhmää ovat osallistuneet yhteistyöhön ja tuoneet toisiaan täydentäviä näkökulmia ideoiden ja innovaatioiden käsittelyyn. CCR:n johtajan Antti Sauraman mukaan yhteistyö on ollut tärkeää myös kauppakorkeakoululle:
 
Liedon Säästöpankin kanssa tehty yhteistyö on osoittanut tutkijoidemme osaamisen soveltuvan hyvin yritysten innovaatiokyvykkyyksien kehittämisen tueksi. Kuluneen vuoden aikana uutta palvelukonseptiamme on hiottu ja LSP:ltä saatu hyvä palaute vahvistaa sen arvon yrityksille. Pyrkimyksemme on laajentaa innovaatiopalvelua laajemmalle yritysjoukolle ja tuomme samalla tutkimustietoa yritysten uudistumisen vauhdittamiseen.
 
Syksyllä 2020 Liedon Säästöpankki oli mukana myös yrittäjyyden kurssilla case-yrityksenä. Kurssin opiskelijat ovat pankin toimeksiannosta pohtineet ja selvittäneet miltä pankkitoimialan lähitulevaisuus näyttää. Liedon Säästöpankin markkinointipäällikkö Paula Kumpula toteaakin:
 
Saamme tästä arvokkaita näkemyksiä pankkitoiminnan kehittämiseen tulevaisuuden asiakkaiden eli opiskelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna. Opiskelijat ovat osoittaneet todella hyvää perehtymistä toimeksiantoon ja vahvaa asiantuntemusta.
 
Lisätietoja:
Antti Saurama
Taina Eriksson
 

Luotu 16.12.2020 | Muokattu 17.12.2020