Kauppakorkeakoulu talvi 07

Liikesivistysrahastolta apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

25.11.2022

Liikesivistysrahasto on 23.11.2022 myöntänyt apurahaa kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Turun yliopistoon myönnettyjen apurahojen suuruus on yhteensä n. 760 000 euroa.

Apurahojen painopistealueita olivat tulevaisuuskestävä ympäristö, liiketoiminnan uudistaminen, datatalous, johtamisen osaaminen sekä yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu.

Turun yliopistosta rahoitusta saivat kolme tutkimusryhmää:

  • DESINEX - Designing Circular Economy Experiences (50 000 euroa), Elina Jaakkola
  • The breakthrough of collaborative innovations in the building of new infrastructure: The case of the alliance project model (150 000 euroa), Juha Sakari Laurila
  • Advances in Research and Education of Data Science and Quantitative Methods with Financial and Economic Applications (105 000 euroa), Henri Nyberg

Loput myönnetyistä apurahoista kohdistuvat väitöskirja- tai post doc -tutkimukseen sekä konferenssimatkoihin, tutkimusvierailuihin ja konferenssien järjestämiseen.

Kaiken kaikkiaan Liikesivistysrahasto myönsi 317 apurahaa kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen, yhteensä 4 441 100 euroa. Liikesivistysrahasto tukee sääntöjensä mukaisesti korkeampaa taloudellista sivistystä, jota rakennetaan yliopisto- ja korkeakoulutasolla. Tavoitteena on erityisesti Suomen talouskasvun ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen.

Luotu 25.11.2022 | Muokattu 25.11.2022