Luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tutkijakollegium valitsi viisi uutta tutkijatohtoria 

05.05.2021

Turun yliopiston luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tutkijakollagiumin (eng. TCSMT, Turku Collegium for Science, Medicine and Technology) kansainvälinen tutkijatohtorihaku saatiin päätökseen huhtikuun lopulla. Tutkijakollegium sai hakemuksia 84 hakijalta 26:sta eri maasta. Hakijoista 77 % oli muun maan kuin Suomen kansalaisia. 

Kaksivaiheisessa prosessissa tutkijakollegiumin johtokunta valitsi viisi tutkijatohtoria kolmivuotiskaudelle. Valituista tutkijatohtoreista kolme sijoittuu teknilliseen tiedekuntaan ja kaksi matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. 

Vuodenvaihteessa 2020–2021 järjestetty kansainvälinen tutkijatohtorihaku oli kollegiumin viides. Tässä haussa valitut viisi tutkijaa voivat aloittaa tehtävänsä tämän vuoden elokuusta lähtien, mutta viimeistään vuoden 2022 alussa. 

Tutkijakollegiumin johtokunta arvioi hakemukset ja valitsi arviointien perusteella 12 hakijaa haastatteluihin. Valinnat tehtiin arviointeihin ja haastatteluun nojaten. Valinnoissa painotettiin erityisesti tutkijoiden kansainvälistä kokemusta, uravaihetta ja tutkimussuunnitelmaa ja sen linkittymistä Turun yliopiston olemassa olevaan tutkimukseen. Tutkijatohtoreiden tuleekin liittyä jo Turun yliopistossa olevaan tutkimusryhmään tai heillä pitää olla työlleen ohjaaja.

– Pidämme kansainvälistä kokemusta erityisen tärkeänä valintaprosessissa. Haimme tutkijoita, jotka tuovat uutta Turun yliopiston tiedeyhteisöön ja ovat suuntaamassa omalle itsenäiselle tutkijanuralle. Valinnat ovat aina olleet johtokunnalle vaikeita, koska tutkijakollegiumille saapuu paljon laadukkaita hakemuksia kansainvälisiltä hakijoilta, tutkijakollegiumin johtokunnan puheenjohtaja professori Sirpa Jalkanen tiivistää.

Tutkijakollegiumin järjestämän säännöllisen rekrytoinnin tavoitteena on pitää noin 10–15 tutkijatohtoria työskentelemässä Turun yliopistossa kollegiumin tuella. 

Kollegiumin ensimmäiset tutkijatohtorit valittiin tehtäviinsä vuonna 2016. Kaikki kollegiumin tutkijat sijoittuvat johonkin matemaattis-luonnontieteellisen, lääketieteellisen tai teknillisen tiedekunnan yksikköön.

Kollegiumiin valitut tutkijatohtorit, sijoittava yksikkö ja ohjaaja:

 • Mohammad Mahdi Abaei, maantieteen ja geologian laitos
  Ohjaaja: professori Tommi Inkinen
 • Pande Putu Erawijantari, tietotekniikan laitos
  Ohjaaja: apulaisprofessori Leo Lahti
 • Tuomas Huokko, bioteknologian laitos
  Ohjaaja: professor Yagut Allahverdiyeva-Rinne
 • Agnés Lewden, biologian laitos
  Ohjaaja: dosentti Antoine Stier
 • Diego Mendez Gonzalez, bioteknologian laitos
  Ohjaaja: professori Tero Soukka
Luotu 05.05.2021 | Muokattu 06.05.2021