Oikeustieteellisen tiedekunnan ja Turun hovioikeuden yhteisseminaarissa 24.11. pohditaan tuomioistuinten riippumattomuutta

24.10.2023

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestetään perjantaina 24.11.2023 seminaari ”Tuomioistuinten riippumattomuus oikeusvaltiossa – Turun hovioikeus 400 vuotta”. Seminaarin organisoi tiedekunta yhdessä Turun hovioikeuden kanssa. Seminaariin voi ilmoittautua 15.11. saakka.

Suomessa on jo muutaman vuoden ajan keskusteltu oikeusvaltiosta ja sen uhista. Yksi osa tästä keskustelusta koskee tuomioistuimia ja niiden riippumattomuutta oikeusvaltion yhtenä osatekijänä.

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 24.11. kello 13.15–15.00 järjestettävä seminaari ”Tuomioistuinten riippumattomuus oikeusvaltiossa – Turun hovioikeus 400 vuotta” jatkaa ja syventää tätä keskustelua. Seminaarin järjestää oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä Turun hovioikeuden kanssa Turun hovioikeuden juhlavuoden kunniaksi.

Suomalaista keskustelua ja eurooppalaisia kehityskulkuja

Oikeusvaltion monet rakenteet ovat oikeuskulttuurisia. Yksi mahdollinen riski tuomioistuinten riippumattomuudelle on muiden valtioelinten epäasiallinen poliittinen vaikutus tuomioistuinten toimintaan tuomiovallan käytössä tilanteessa, jossa muodolliset, perustuslaissa säädetyt tuomioistuinten riippumattomuuden takeet ovat varsin niukat.

Suomalainen keskustelu oikeusvaltion takeista ja riippumattomien tuomioistuinten roolista liittyy viimeaikaisiin kehityskulkuihin Euroopassa. Ruotsissa ja Norjassa käydään vastaavaa keskustelua laajojen valtiollisten selvitysten pohjalta. Myös Suomessa selvitystyö on käynnistynyt.

Juhlaseminaarissa 24.11. pohditaan tuomioistuinten riippumattomuuden ulottuvuuksia Suomessa, sitä, miten tuomioistuinten riippumattomuus voidaan turvata lailla, luodaan katsaus pohjoismaiseen keskusteluun riippumattomuudesta sekä pohditaan tuomarikoulutusta riippumattomuuden näkökulmasta.

Tilaisuutta on mahdollista seurata sekä paikan päällä että etäyhteydellä. Ilmoittaudu 15.11. mennessä!

Tuomioistuinten riippumattomuus oikeusvaltiossa – Turun hovioikeus 400 vuotta

Aika: perjantai 24.11.2023 klo 13.15–15.00
Paikka: oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia, CAL 1, Turun yliopisto (Caloniankuja 3, Turku)

Ohjelma

Tervetuloa!
Hovioikeudenneuvos Essi Kinnunen ja hovioikeudenneuvos Jussi Virtanen

Avaussanat
Presidentti Pekka Määttä

Tiedekunnan tervehdys
Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Anne Kumpula

Voidaanko ja miten tuomioistuinten riippumattomuus turvata lailla
Presidentti Timo Esko

Tuomioistuinten riippumattomuuden ulottuvuudet Suomessa
Professori Veli-Pekka Viljanen

Katsaus pohjoismaiseen keskusteluun tuomioistuinten riippumattomuudesta
Professori Laura Ervo

Kommentit alustuksiin
Presidentti Pekka Määttä ja hovioikeudenneuvos Katariina Sorvari

Tuomarikoulutus riippumattomuuden näkökulmasta
Oikeusneuvos Jussi Tapani

Kommentti alustukseen
Määräaikainen käräjätuomari, asessori Jenni Ranta-aho

Kahvitarjoilu Calonian aulassa klo 12.30 alkaen.

Tilaisuutta on mahdollisuus seurata myös etäyhteydellä.

Sekä lähi- että etäosallistujia pyydetään ilmoittautumaan 15.11. mennessä.

Lisätietoja

Professori Janne Salminen
janne.salminen@utu.fi

Presidentti Pekka Määttä
pekka.maatta@oikeus.fi

Koulutussuunnittelija Tero Iire
tero.iire@utu.fi

Luotu 24.10.2023 | Muokattu 24.10.2023