Oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa jo kouluun tullessaan – vierailuluento oppimisanalytiikan tutkimusinstituutissa 12.12. klo 12.00

05.12.2022

Kansallisista oppimistuloksista sekä käynnissä olevasta oppimisanalytiikan tutkimuksesta ja osaamisen eriytymisen ehkäisystä keskustellaan Turun yliopiston oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin järjestämässä tilaisuudessa maanantaina 12.12.2022 klo 12.00 (Agora, XXI). Tilaisuudessa pääpuhujana on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen.

Turun yliopiston oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti (TRILA) tutkii erityisesti heikkoja tuloksia saaneita oppilaita osana osaamisen eriytymisen ehkäisyä.

– Yhdessä Karvin kanssa olemme toteuttaneet laajan tiedonkeruun 9. luokalla heikoimmin suoriutuvien oppilaiden matemaattisista valmiuksista ja matemaattisista oppimisvaikeuksista. Tulosten perusteella pyrimme seuraavaksi selvittämään matemaattisten ongelmien määrää kouluissa ja ovatko koulun tuen järjestelmät tavoittaneet riittävässä määrin tukea tarvitsevat. Näiden tietojen avulla voidaan kehittää tehokkaampia keinoja auttaa heikosti matematiikassa suoriutuvia saavuttamaan omaan potentiaaliansa, kertoo apulaisprofessori Mikko-Jussi Laakso TRILA:sta.

TRILA:n ja Karvin käynnissä olevasta selvityksestä ja osaamisen eriytymisen ehkäisystä keskustellaan Turun yliopistolla 12.12.2022 klo 12.00 (luentosali XXI, Agora, Turun yliopisto). Tilaisuudessa Karvin johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen pitää vierailuluennon kansallisen oppimistulosarvioinnin viimeisistä tuloksista oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin kutsumana. 

– Oppimisanalytiikan avulla voimme merkittävästi parantaa koulutusjärjestelmän toimintaa, ja tilaisuuden tarkoitus on tuoda oppimisanalytiikkaa ja siihen liittyvää tutkimusta näkyväksi, kertoo Laakso.

Karvi on tutkinut matematiikan osaamista sekä 9. luokan päättövaiheessa (2021) että koulun tulon alkuvaiheessa (2019). Oppilaiden perusvalmiudet ovat koulun alkaessa erittäin vaihtelevat. Kun joku ei osaa vielä numeroita, toinen pystyy jo laskemaan kolmannenkin luokan tehtäviä.

– Matalaa lähtötasoa ennustavat mm. loppuvuodesta syntyminen, heikko kielitaito, lähisuvussa todetut oppimisvaikeudet ja huoltajien matala koulutustausta. Nämä ovat sellaisia, jotka tulevat lapselle annettuna, pohtii Metsämuuronen.

Koulun tehtävä on pyrkiä vähentämään eroja erilaisten lähtötilanteiden ja kotitaustojen välillä. Karvin aikaisemmin toteuttamien arviointien mukaan näyttää kuitenkin siltä, että osaaminen eriytyy jo varhaisilla luokilla ja selvemmin perusopetuksen yläluokkien aikana ja erityisesti toisen asteen opintojen aikana (2017). Toisen asteen koulutuksessa osa opiskelijoista saattaa suorittaa jopa 20 kurssia matematiikkaa lukion pitkän matematiikan opinnoissa, kun puolet ikäluokasta suorittaa kolme pakollista kurssia ammatillisessa koulutuksessa. Koululaitoksella onkin kahtalainen tehtävä. Toisaalta tukea kaikkia tasa-arvoisesti heidän oppimisessaan, mutta mitä korkeammalle koulutuksen portaita noustaan, sitä suuremman roolin saa yksilöiden tukeminen heidän omilla vahvuusalueillaan.

– Yhteiskunnalle tärkeää olisi, että koulu tarjoaisi mahdollisimman monelle vahvat välineet löytää kiinnostuksensa matemaattis-luonnontieteellisiltä aloilta, Metsämuuronen korostaa.

Koska oppilaiden osaaminen eriytyy jo varhaisina vuosina, katseet kääntyvät yhtäältä varhaiskasvatukseen ja siellä toteutettuihin kasvatuksellisiin ratkaisuihin ja toisaalta kotona tapahtuvaan kasvatukseen. Karvin selvityksen mukaan erityisesti korkeammin koulutetuilla vanhemmilla on taipumusta lukea enemmän lapsilleen ja lasten kanssa. Tällä on selkeä yhteys myös matematiikan osaamiseen koulun alkuvaiheessa (2019). Vaikka periytyvillä seikoilla voi olla merkittävä vaikutus lapsen kykyihin, lukeminen on jotain, mitä jokainen voi harrastaa lasten kanssa.

 

Tervetuloa kuulemaan lisää keskustelua TRILA:n järjestämälle vierailuluennolle maanantaina 12.12.

 

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti

Metsämuuronen & Nousiainen, 2021, Matematiikkaa covid-19-pandemian varjossa,  

Ukkola & Metsämuuronen, 2019, Alkumittaus –matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen ensimmäisen luokan alussa

Oppia ikä kaikki – matemaattinen osaaminen toisen asteen koulutuksen lopussa 2015

 

 

Lisätietoja

Mikko-Jussi Laakso

Jari Metsämuuronen

Luotu 05.12.2022 | Muokattu 09.12.2022