Professori Pekka Vallitulle ja dosentti Terhi Heinolle 2,6 miljoonan euron Business Finland -rahoitus biomateriaaliyhdistelmien tutkimukseen

12.09.2023

Professori Pekka Vallitulle ja dosentti Terhi Heinolle on myönnetty yhteensä 2,6 miljoonan euron Business Finland -rahoitus hankkeeseen, jossa tutkitaan biomateriaaliyhdistelmiä ja niiden kaupallistamismahdollisuuksia.

Business Finland on päättänyt rahoittaa biomateriaalitieteen professori Pekka Vallitun ja biolääketieteen laitoksen yliopistonlehtori, dosentti Terhi Heinon biomateriaalitutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää ja tutkia biomateriaaliyhdistelmiä sekä osoittaa tutkimuksella niiden soveltuvuutta lääkinnällisten laitteiden kaupallistamiseen.

Hanke on osa laajempaa Turun yliopiston koordinoimaa Business Finland -hankekokonaisuutta Intelligent Medical Device Solutions to Global Market (IMD1). Siihen osallistuu kuusi merkittävää suomalaista tai Suomessa toimivaa yritystä sekä Turun yliopiston lisäksi Åbo Akademi ja Aalto yliopisto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 10,4 miljoonaa euroa. Hankkeen koordinaattori on professori Pekka Vallittu.

– Hankkeessa kehitetään biopohjaisia, ympäristöystävällisiä tuoteinnovaatioita hyödyntäen selluloosa- ja maametallipohjaisia materiaaliyhdistelmiä, joiden tuotanto on kustannustehokasta, energiaa säästävää ja vähäpäästöistä, kertoo Vallittu.

Yhteishanke vahvistaa niin suomalaisten pk-yritysten ja teollisuuden mahdollisuuksia vallata kansainvälisiä lääkinnällisten laitteiden markkinoita kuin suomalaisten yritysten yhteistyötä raaka-aineiden ja maailman jäteaineiden hyödyntämisessä kansainvälisillä markkinoilla.

Biopohjaisilla tuoteinnovaatioilla on laajat sovelluskohteet kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää tutkimustuloksia ja uutta tutkimustietoa yritysten tuotantoprosessien parantamiseksi ja viranomaisvaatimusten laatujärjestelmien luomiseksi kansainvälisille markkinoille.

– Hankkeessa yhdistyvät Turun yliopiston vahva hammas- ja biolääketieteellinen tutkimusosaaminen ja yritysten tuotekehitystyö, mikä on erittäin innostava ja kiinnostava lähtökohta hankkeelle, kertoo Heino.

Business Finlandin tutkimusorganisaatioiden ja yritysten Co-Innovation-yhteishankkeissa tutkimusorganisaatioiden tutkimusprojekteja ja yritysten t&k -projekteja toteutetaan rinnakkain tiiviissä yhteistyössä. Yhteishankkeet edistävät korkeatasoista tutkimusta ja vauhdittavat suomalaisten yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kansainvälistä kasvua sekä kilpailukykyisten ekosysteemien rakentamista.

> Lisätietoja Co-Innovation-rahoituksesta

Luotu 12.09.2023 | Muokattu 12.09.2023