R2B-rahoitus vie tutkimuslähtöisiä keksintöjä kohti liiketoimintaa

08.10.2020

Turun yliopisto tukee tutkimuksen kaupallistamista tarjoamalla vakiintuneen prosessin Business Finlandin Research to Business (R2B) -rahoituksen hakemiseksi. Rahoituksen myötä Turun yliopiston projekteista on syntynyt seitsemän yritystä, joista yksi valittiin kesällä 2020 kansainvälisesti merkittävien spin off -yritysten listalle.

Sinisellä taustalla on valoa, joka syntyy valoa tuottavasta hakmaniittimateriaalista

Turun yliopistossa on vuodesta 2012 lähtien käytetty systemaattista prosessia Business Finlandin Tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTLI) -rahoitushakemusten tukena. Tänä aikana Turun yliopisto on jättänyt hakemuksen 49 projektista ja saanut yhteensä noin 11 miljoonaa euroa rahoitusta 32 projektille.

Entinen TUTLI-rahoitus tunnetaan nykyään nimellä Research to Business (R2B). Rahoitus on tarkoitettu tutkimuslähtöisten innovaatioiden ja palvelukonseptien jatkokehittämiseen, ja sen tavoitteena on liiketoiminta.

– R2B-rahoitus on ainoa suomalainen rahoitusinstrumentti julkiselle sektorille, jolla voidaan kehittää tutkimuslähtöisiä innovaatioita kohti liiketoimintaa. Se tukee keksintöjen ja innovaatioiden siirtymistä korkeakouluista yhteiskunnan ja talouden hyvinvoinnin edistämiseen, kertoo Turun yliopiston liiketoiminnan kehittämispäällikkö Anne Marjamäki.

Turun yliopiston innovaatiopalvelut suojaavat ja kaupallistavat yliopiston piirissä syntyviä keksintöjä ja osaamista. Innovaatioasiamiehet osallistuvat innovaatioehdotusten etsintään, seulontaan ja jatkojalostamiseen.

Tutkijoille tarjotaan tutkimustulosten kaupallistamiseen erilaisia toimintatapoja ja työkaluja, kuten kaupallistamista tukevia selvityksiä ja tutkimuksia. Näitä ovat esimerkiksi ennakkouutuustutkimus, patentoitavuusanalyysi, toiminnanvapaustutkimus (FTO), mahdollisuudet markkinoilla (esimerkiksi markkinatutkimus ja kilpailijakartoitus) sekä innovaatioehdotukseen liittyvä niin sanottu Proof-of-Concept (PoC) -vaiheen tutkimus eli näytekappaleen, demon, prosessin tai prototyypin toteuttaminen ja sen toiminnallisuuden testaus.

– R2B-hankkeen lopputuloksena voi syntyä uusi start up -yritys. Yliopisto voi myös myydä tai lisensoida innovaation, ratkaisun tai palvelun olemassa olevalle yritykselle. Tavoitteena on kuitenkin suomalaisen elinkeinoelämän uusiutuminen ja kansainvälinen kasvupotentiaali, kuvailee innovaatioasiamies Marjo Pihlavisto.

Myönnetty patenttihakemus

Projektista menestyväksi start up -yritykseksi

TUTLI-prosessin myötä syntynyt, puolijohdeteknologiaa kehittävä Comptek Solutions Oy valittiin kesäkuussa arvostetun Nature-julkaisun kansainväliselle Spin-off Prize -listalle. Listalle valittiin 44 yritystä, jotka ratkovat tieteen perusteella erilaisia käytännön tarpeita. Fysiikan ja tähtitieteen laitoksella perustettu Comptek Solutions pääsi One to watch -kategoriaan.

Comptek Solutions Oy:n lisäksi entisistä TUTLI-projekteista on syntynyt kuusi start up -yritystä: elektronisia komponentteja valmistava Minima Prosessor Oy, ihmisten ja eläinten terveydentilan mittaamisen ja seurannan ratkaisuja kehittävä Precordior Oy, lääkekehitykseen tähtäävä Aceman Pharma Oy, liikkeenjohdon konsultointia ja pelianalytiikkaa tekevä Kinrate Analytics Oy, ohjelmistoja suunnitteleva ja valmistava Europollen Forecast Oy sekä aistilähtöisiä palvelututkimuksia ja valmennuksia toteuttava Aistila Oy.

– Joissakin tapauksissa IPR eli aineettoman omaisuuden oikeudet on siirretty apporttina perustettavaan yritykseen ja Turun yliopiston on mukana yhtenä yrityksen omistajana perustamansa UTU Holdingin Oy:n kautta, kertoo Anne Marjamäki.

Lisäksi yksi TUTLI-hanke, sinilevätoksiinitesti, on lisensoitu suomalaiselle Salofa Oy -yritykselle. Hanke on ollut Turun yliopiston ja VTT:n yhteishanke.

Kaksi TUTLI-projektia on myös päätynyt Turun yliopiston koulutusvientituotteeksi.

– Tästä esimerkkinä on Kiva-koulu, joka oli Turun yliopiston ensimmäisiä TUTLI-projekteja. Se on nyt lisensoitu jo yli 20 maahan.

R2B-rahoituksen saaneita hankkeita on käynnissä yhteensä kaksitoista. Vuoden 2020 R2B-haku on vielä kesken.

Teksti: Sara Harju

> Käynnissä olevat R2B-hankkeet yliopiston verkkosivuilla

Luotu 08.10.2020 | Muokattu 12.10.2020