Kuvituskuva, jossa vanhus ja lapsi kävelevät käsikädessä metsäpolulla.

Sohlbergin säätiöltä yli 200 000 euroa Turun yliopistossa tehtävälle lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvointia edistävälle tutkimukselle

12.01.2023

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön apurahahaku järjestettiin 15.8.–30.9.2022. Haettavana oli ensimmäistä kertaa vain lääketieteellisen tutkimuksen apurahat. Turun yliopistoon apurahoja myönnettiin yhteensä 215 500 euroa, 20 tutkijalle.

Säätiö vastaanotti lääketieteessä ennätysmäärän hakemuksia, 411 apurahahakemusta, ja apurahaa haettiin lähes 12 miljoonaa euroa. Apurahoina jaettiin 1,476 miljoonaa euroa eli haetusta summasta voitiin myöntää 12,3 %. Apurahoista 33 myönnettiin työryhmille ja 74 yksityishenkilöille. Päätökset apurahansaajista teki säätiön hallitus käyttäen apuaan ulkopuolisia arvioitsijoita.

Apurahaa saaneista tutkimuksista puolet oli lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä ja puolet ikääntyvien hyvinvointia edistäviä. Moni apurahoista oli tutkimusryhmän johtajien hakemia ja tarkoitettu tutkimuksen olemassa olevan rahoituksen täydennykseksi. Näissä tapauksissa apurahaa kohdennetaan ryhmän väitöskirjatutkijoiden työskentelyyn ja erilaisiin tutkimuksen kuluihin. 

– Ilahduimme siitä, että lääketieteen hakijat löysivät meidät ihan uudella tavalla, sanoo säätiön asiamies Ulla Nord

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö osallistuu myös suomalaisten apurahasäätiöiden yhteiseen post doc -pooliin ja varaa poolin kautta myönnettäviin apurahoihin 127 000 euroa vuodelle 2023. 

Turun yliopistossa apurahan saivat:

 • professori Laura Airas, 15 000 e, Neuroinflammation in neurodegenerative disorders: the roles of microglia and astrocytes
 • yliopisto-opettaja Jukka Alinikula, 10 000 e, Hypermutaation mutaatioiden väärä kohdistuminen ja lymfooman synty
 • geriatrian ylilääkäri Aino Hellman-Bronstein,5 000 e, Lonkkamurtuman sairastaneiden iäkkäiden naisten kontinenssiongelmat – väestöpohjainen seurantatutkimus
 • Khirul Islam, 8 000 e, Development and Clinical Validation of Novel Non-invasive Rapid Tests for Diagnosis & Surveillance of Bladder Cancer
 • erikoislääkäri Jonna Kuuskoski, 4 000 e, Nielemisvaikeuden arviointi Syömisen oirekyselyn (Eating Assessment Tool-10, EAT-10) avulla ja oireiden vaikutus potilaan elämänlaatuun
 • professori, ylilääkäri Veli-Matti Kähäri, 10 000 e, Ikäihmisten ihosyövät – ihon okasolusyövän kasvun ja leviämisen merkkitekijät
 • yliopistonlehtori Saana Myllyntausta, 7 000 e, Alkoholinkäytön ja sen muutosten yhteydet nukkumiseen ikääntyneessä väestössä
 • väitöskirjatutkija Noora Narsakka, 7 000 e, Ikääntyneiden liikkumisen lisääminen ympärivuorokautisen hoidon ympäristötekijöitä muokkaamalla: osallistava toimintatutkimus
 • projektitutkija Jooa Norha, 7 000 e, Istumisen vähentämisen vaikutukset sydämen ja verenkiertoelimistön kuntoon ja terveyteen
 • väitöskirjatutkija Jaakko Ahti, 4 500 e, SARS-CoV-2: Uudet diagnostiset menetelmät, immunologia ja leviäminen perheissä
 • projektitutkija Alex-Mikael Barkoff, 4 000 e, Hinkuyskä Euroopassa – Serologisen diagnosoinnin standardisointi, taudin seuranta ja Bordetella pertussis bakteerin muuntelu
 • jatko-opiskelija Aino Färlin-Helin, 5 000 e, Prospective Hazard Analysis (PHA) -riskinhallintamenetelmä potilasturvallisuuden edistäjänä: lasten ja nuorten erikoissairaanhoidossa toteutettu tapaus – verrokkitutkimus
 • väitöskirjatutkija Behnoush Gustafsson, 9 000 e, Cardiometabolic and lifestyle determinants of epicardial adipose tissue and its associations with diastolic dysfunction, diminished cardiovascular health and fatty liver disease in young adults
 • tutkijalääkäri Jukka Kero, 30 000 e, Unravelling Molecular Mechanisms of Thyroid Disorders – from Human Phenotypes and Family Pedigrees to Functional Analysis and Mouse Models
 • väitöskirjatutkija Aapo Knuutila, 4 000 e, Hinkuyskätoksiinivasta-aineiden toiminnalliset ominaisuudet rokotuksen ja infektion jälkeen, väitöskirjatutkimuksen loppuunsaattaminen
 • LT, tutkija, erikoislääkäri Minna Lukkarinen, 34 000 e, FinnBrain Atopy – kertyneen viisivuotisaineiston artikkelien kirjoittamista varten
 • ylilääkäri, kliininen opettaja Tuire Lähdesmäki, 16 000 e, Lasten inflammatoristen ja traumaattisten aivovammojen ennuste ja siihen vaikuttavat tekijät
 • yliopisto-opettaja, ylihammaslääkäri Katri Susanna Palo, 14 000 e, The effect of the oral health care on the oral health-related and overall quality of life in parents in FinnBrain Birth Cohort Study
 • LT, lastenkirurgian dosentti, lastenkirurgian erikoislääkäri /kliininen opettaja Arimatias Raitio, 8 000 e, Synnynnäisten ruoansulatuskanavan epämuodostumien epidemiologia ja riskitekijät
 • kliininen opettaja, väitöskirjatutkija, puheterapeutti Aura Yli-Savola, 14 000 e, FinnBrain-seurantatutkimus: Puheen sujuvuuden taustatekijät – miten kielelliset taidot, temperamenttipiirteet ja hiusten kortisolipitoisuus ennustavat puheen sujuvuutta viiden vuoden iässä?
Luotu 12.01.2023 | Muokattu 12.01.2023