Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän rahastosta 184 500 euroa apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

14.12.2022

Suomalainen Tiedeakatemia myönsi Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta yhteensä 184 500 euroa apurahoja kahdeksalle Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkijalle.

Kaikkiaan Väisälän rahastosta jaettiin apurahoja yli 1,6 miljoonaa euroa. Apurahan sai 75 tutkijaa matemaattis-luonnontieteellisiltä aloilta.

Turun yliopistoon myönnettiin seitsemälle väitöskirjatutkijalle 26 000 euron suuruinen kokovuotinen apuraha tohtoriopintoihin ja yhdelle yliopistotutkijalle 2 500 euron apuraha tutkimusvierailuun.

Suomalaisen Tiedeakatemian hallinnoima Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto on perustettu professori Vilho Väisälän vuonna 1963 tekemän lahjoituksen pohjalle. Rahasto jakaa apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille aloille tohtoriopintoihin sekä lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomailla.

Turun yliopistossa apurahan saivat:

  • Master of Science Rahim Kargar: Metrics and Quasiconformal Maps. (jatkokoulutusapuraha), Turun yliopisto, 26 000 euroa
  • Filosofian maisteri Markku Hahto: Temporal quantum networks. (jatkokoulutusapuraha), Turun yliopisto, 26 000 euroa
  • Filosofian maisteri Sofia Forsblom: Study of polarized emission from highly magnetized neutron stars in the X-ray band. (jatkokoulutusapuraha), Turun yliopisto, 26 000 euroa
  • Filosofian maisteri Suvi Korhonen: Galaxy filaments: cosmic highways of the matter. (jatkokoulutusapuraha), Turun yliopisto ja Tarton yliopisto, 26 000 euroa
  • Dosentti Sergey Tsygankov: Exploring the new face of X-ray pulsars revealed by X-ray polarimetry. (apuraha tutkimusvierailuun), Turun yliopisto ja Oxfordin yliopisto, 2 500 euroa
  • Master of Philosophy Umer Alvi: Modelling spatio-temporal temperature variability in urban environment based on remote sensing and in situ observations: Case study of Turku. (jatkokoulutusapuraha), Turun yliopisto, 26 000 euroa
  • Master of Science Randa Mahran: Analyyttiset toiminnalliset kemialliset työkalut guanosiinitrifosfaatin (GTP) ja siihen liittyvien sideaineiden seurantaan. (jatkokoulutusapuraha), Turun yliopisto, 26 000 euroa
  • Filosofian maisteri Tommi Österlund: DNA-templatoitu glykosylaatio. (jatkokoulutusapuraha), Turun yliopisto, 26 000 euroa
Luotu 14.12.2022 | Muokattu 14.12.2022