Suomen Akatemialta rahoitusta tutkimusinfrastruktuureille – Turun yliopistolle uusi PET-MRI -kuvantamisjärjestelmä

21.01.2019

Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 32,4 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurien vahvistamiseen. Turun yliopistolle myönnettiin useita rahoituksia, joista suurimmalla on määrä hankkia samanaikaisen kuvauksen mahdollistava digitaalinen positroniemissiotomografia - magneettikuvausjärjestelmä (PET-MRI).

Suomen Akatemian rahoituksella on tarkoitus vahvistaa kansallisesti merkittävien ja korkeatasoista tieteellistä tutkimusta edistäviä tutkimusinfrastruktuureja. Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja ja aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat eri vaiheissa tapahtuvan tutkimuksen.

Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin kuudelle ja Turun yliopistolliseen keskussairaalaan yhdelle tutkimusinfrastruktuurille. 

PET-keskuksen johtajalle, professori Juhani Knuutille myönnettiin yhteensä 1 736 000 euroa samanaikaisen PET-MRI-kuvantamislaitteen hankintaan. Valtakunnallinen PET-keskus on yksi kuvantamistutkimuksen keskeisistä kansainvälisistä toimijoista. PET-MR-järjestelmä on puolestaan ensimmäinen laatuaan Suomessa.

– Samanaikainen PET-MRI-kuvantaminen avaa mahdollisuuden täysin uusiin tieteellisiin avauksiin erityisesti aivotutkimuksessa, mutta myös muilla lääketieteen aloilla. MRI:n erinomainen aika- ja paikkaresoluutio sekä mahdollisuus toiminnalliseen kuvantamiseen yhdistettynä PET:n molekyylikuvantamismahdollisuuksiin mahdollistaa sekä uusia tieteellisiä että kliinisiä sovelluksia, luonnehditaan hankkeen kuvauksessa.

Rahoituksen saaneet tutkimusinfrastruktuurit

Suomen Akatemiassa toimiva tutkimusinfrastruktuurikomitea seuraa ja kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa, päättää tutkimusinfrastruktuurihankkeiden valinnasta ja niiden rahoituksesta sekä vastaa hankkeiden seurannasta.

Luotu 21.01.2019 | Muokattu 21.01.2019