Suomen Akatemian hallitus ja tieteelliset toimikunnat sekä strategisen tutkimuksen neuvosto asetettiin – Turun yliopisto hyvin edustettuna

23.06.2021

Valtioneuvosto asetti 23. kesäkuuta Suomen Akatemian hallituksen ja tieteelliset toimikunnat sekä strategisen tutkimuksen neuvoston toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024.

Turun yliopisto on hyvin edustettuna asetetuissa toimielimissä.  

  • Professori Klaus Elenius nimitettiin Suomen Akatemian hallitukseen.
  • Professori Toni Kristian Laaksonen ja professori Marko Salmi (biolääketiede) nimitettiin biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen tieteelliseen toimikuntaan.
  • Professori Tommi Inkinen ja professori Heikki Silvennoinen nimitettiin kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tieteelliseen toimikuntaan.
  • Professori Anne Kovalainen nimitettiin strategisen tutkimuksen neuvostoon.

Suomen Akatemian hallitus päättää Akatemian yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta.

Akatemian tieteelliset toimikunnat myöntävät rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Toimikuntien tehtävänä on myös seurata tutkimusrahoituksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä edistää tutkimusta yhdessä Akatemian muiden toimielinten kanssa.

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Luotu 23.06.2021 | Muokattu 23.06.2021