Rosetta ja Kolmen vekkulin patsas (2)

Suomen Kulttuurirahastolta lähes 1,7 miljoonaa euroa apurahoina Turun yliopiston tutkimuksiin

16.02.2021

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen yhteensä 25 miljoonaa euroa. Turun yliopistosta apurahan sai 66 hakijaa, ja rahoitusta myönnettiin 1 661 000 euroa.

Turun yliopistosta suurimman apurahan sai filosofian tohtori Kimmo Laine työryhmineen. Elokuvan ja television yhteistä historiaa käsittelevään tutkimukseen myönnettiin 100 000 euroa.

Kokovuotisia ja suurempia työskentelyapurahoja myönnettiin useampia. Diplomi-insinööri Jukka Laakso, pelisuunnittelija Aki Raula ja käsikirjoittaja Mikko Rautalahti saivat 39 000 euroa aikuisten eroa lapsen silmin käsittelevän videopelin toteuttamiseen.

Oikeustieteen tohtori Tatu Hyttinen, valtiotieteen tohtori Saila Heinikoski ja oikeustieteen tohtori Lauri Luoto saivat 48 000 euron apurahan tutkimukseen, joka selvittää vihapuheeseen reagoinnin perusteltavuutta, keinoja ja rajoja.

Yhteensä 500 kokovuotista apurahaa

Kulttuurirahasto sai lokakuun haussa yhteensä 9 700 hakemusta. Tieteen hakijamäärä pysyi ennallaan, taiteen kasvoi kymmenellä prosentilla. Koronan takia haettavissa olleesta taiteen lisärahoituksesta kilpaili 380 hakijaa.

Lokakuun hakukierroksen perusteella apurahoja jaetaan yhteensä 25 miljoonaa euroa. Rahoituksen sai 1 023 hakijaa. Taiteen hakijoista joka kymmenes sai apurahan, tieteessä joka kahdeksas.

Kokovuotisia työskentelyapurahoja jaetaan nyt 500, joista tieteeseen 321 ja taiteeseen 179. Monivuotisia apurahoja myönnettiin peräti 135 (viime vuonna 72). Kaksivuotisia apurahoja on 93, kolmivuotisia 36 ja nelivuotisia 6. Eniten kokovuotisia apurahoja, 208 kappaletta, myönnettiin väitöskirjojen tekemiseen.

Tieteen osuus jaetuista apurahoista on viime vuoden tavoin 52 prosenttia ja taiteen 47 prosenttia. Tieteen läpimenoprosentit olivat viime vuoden tasoa, taiteessa hieman tiukemmat. Eri tieteen ja taiteen aloilla on kuitenkin eroja Kulttuurirahaston saamien lahjoitusten takia.

Naisten osuus apurahansaajista on tieteessä 56 prosenttia ja taiteessa 61 prosenttia. Sekä tieteessä että taiteessa naisten osuus saajista on hieman suurempi kuin hakijoista. Ulkomaan kansalaisten osuus hakemuksista oli 12 prosenttia ja apurahoista 13 prosenttia. Lokakuun hakukierroksen perusteella apurahoja jaettiin noin 90 kunnan alueelle Suomessa. Maakuntarahastojen apurahat jaetaan myöhemmin keväällä tammikuun hakukierroksen perusteella.

Kulttuurirahasto jakaa apurahoja vuonna 2021 yhteensä noin 44 miljoonaa euroa. Keskusrahaston lokakuun 2020 haun perusteella jaettiin nyt 25 miljoonaa euroa ja maakuntarahastojen tammikuun haussa 13 miljoonaa. Loput jaetaan mm. post doc -poolin sekä Kulttuurirahaston maalis- ja elokuun hakujen kautta.

> Keskusrahaston lokakuun haun apurahansaajat

> Kaikki Turun yliopiston apurahansaajat (pdf)

Luotu 16.02.2021 | Muokattu 16.02.2021