Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi vuoden 2021 apurahat – Turun yliopiston apulaisprofessori Juho Joutsalle rahoitusta tutkimusryhmän perustamiseen

19.11.2021

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahoja jaettiin tänä vuonna 160 tutkijalle ja tutkimushankkeelle yhteensä 2 128 500 euroa. Säätiön puheenjohtaja, Turun yliopiston professori Klaus Elenius kertoo virtuaalisessa mediatilaisuudessa keskiviikkona 24.11. lääketieteen tutkimuksen ja rahoituksen nykytilasta. Apurahan saanut Turun yliopiston apulaisprofessori Juho Joutsa kertoo tilaisuudessa aivojen kuvantamiseen liittyvästä tutkimuksestaan.  

Suomen Lääketieteen Säätiön vuoden 2021 apurahojen saajat julkistettiin 19. marraskuuta. Säätiö myönsi tutkimusryhmän perustajan apurahan viidelle tutkimusryhmälle. Yksi neurologiseen tutkimukseen apurahan saaneista on Turun yliopiston apulaisprofessori Juho Joutsa, joka tutkii neurologisten ja psykiatristen oireiden alkuperää paikallisten aivovaurioiden kautta. 

– Voisi ajatella, että aivojen eri osien toiminnat ovat jo hyvin tiedossa. Todellisuudessa monissa oireissa ei vielä tiedetä, missä aivojen osissa ongelma piilee, Joutsa kertoo. 

Säätiön myöntämä apuraha on suuruudeltaan 180 000 euroa. Se mahdollistaa tutkimuksen ilman päätoimen päivittäisiä velvoitteita 18 kuukauden ajaksi kolmen vuoden aikana. 

Juho Joutsa
Juho Joutsan tutkimuksen ydintä ovat erilaiset aivokuvantamis- ja aivostimulaatiotekniikat, joita hän on aiemmin ollut mukana opiskelemassa ja kehittämässä Harvardin yliopistossa. Kuva: Mikael Soininen.

Tänä vuonna Suomen Lääketieteen Säätiön apurahan sai yhteensä 26 Turun alueella toimivaa tutkijaa. Heille myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 376 500 euroa. Kaikki apurahan saaneet tutkijat ja tutkimushankkeet on listattu Säätiön verkkosivuilla.  

Eniten apurahoja myönnettiin syöpätutkijoille, jotka saivat yhteensä 30 apurahaa eli 17 prosenttia kaikista säätiön jakamista apurahoista. Seuraavaksi eniten apurahoja jaettiin neurologisten sairauksien tutkimukseen.  

Riippumattoman rahoituksen tarve kasvanut

Tämän vuoden apurahahaku keräsi yhteensä 778 hakemusta, toiseksi eniten säätiön historiassa. Säätiön puheenjohtajan Klaus Eleniuksen mukaan korkea hakemusten määrä kertoo siitä, että riippumattomalle lääketieteen tutkimuksen rahoitukselle on Suomessa kova tarve. 

– Valtio on vähentänyt viime vuosina huomattavasti kliinisen tutkimuksen rahoitusta. Monet tarjolla olevista rahoituksista ovat pieniä ja lyhytaikaisia, jolloin pitkäjänteinen tutkimustyön suunnittelu ja tekeminen on hankalaa, Elenius sanoo.  

Tutkimustyön haasteet kävivät ilmi myös Suomen Lääketieteen Säätiön tänä keväänä toteuttamassa kyselytutkimuksessa. Kyselyyn vastanneista tutkimustyötä tekevistä lääkäreistä 70 prosenttia mainitsi tutkimustyön esteeksi ajanpuutteen. Useilla myös tutkimusvapaan saaminen ja tutkimuksen yhteensovittaminen muuhun työhön on vaikeaa. 

Vastaajista 40 prosenttia kertoi rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä haasteista ja noin joka kymmenes vastaaja mainitsi haasteiksi tutkimusolosuhteet ja byrokratian, erityisesti toisiolain, joka hidastaa ja estää rekisteripohjaisten tutkimusten tekemistä. 

Kyselyyn vastasi 632 lääkäriä ja lääkäriksi opiskelevaa, jotka hakivat säätiöltä tutkimusapurahaa toukokuussa 2021. 

Lääketieteen Säätiö järjestää virtuaalisen mediatilaisuuden terveys- ja tiedetoimittajille keskiviikkona 24.11. klo 10–11.  

Webinaarissa Säätiön puheenjohtaja Klaus Elenius avaa lääketieteellisen tutkimuksen nykytilaa Suomessa sekä kertoo säätiöiden merkityksestä tulevaisuuden lääketieteelle. Webinaarissa tutkimuksestaan kertovat myös neljä Säätiön apurahan saanutta tutkijaa: 

  • Anniina Färkkilä: Munasarjasyövän yksilölliset hoitomuodot 
  • Eino Solje: Epätyypillisten muistisairauksien varhainen tunnistaminen ja hoito 
  • Juho Joutsa: Neurologisten ja psykiatristen oireiden paikallistaminen kuvantamalla
  • Panu Luukkonen: Maksasairauksien geneettiset riskitekijät

Liiittymislinkin, jaettavat materiaalit ja tutkijoiden yhteystiedot saat ilmoittautumalla viimeistään tiistaina 23.11. lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saara.harju@ground.fi.  

Vuonna 1960 perustettu Suomen Lääketieteen Säätiö tukee suomalaista lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja palkinnoin. Lääketieteen Säätiö on merkittävä lääketiedettä tukeva yksityinen säätiö ja selvästi suurin niistä säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta. Säätiö tukee suomalaista lääketieteellistä tutkimusta vuosittain yli kahdella miljoonalla eurolla. 

Luotu 19.11.2021 | Muokattu 19.11.2021