Svenska kulturfondenilta apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

06.04.2022

Svenska kulturfonden on myöntänyt maaliskuun 2022 rahoituspäätöksissään apurahoja Turun yliopiston tutkijoille ja tohtorikoulutettaville. Apurahan saajissa on humanististen, lääketieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan tutkijoita ja tohtorikoulutettavia.

Ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa tukeva Svenska kulturfonden on myöntänyt maaliskuun 2022 rahoituspäätöksissään apurahoja Turun yliopiston tutkijoille ja tohtorikoulutettaville.

Apurahan saajissa on humanististen, lääketieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan tutkijoita ja tohtorikoulutettavia.

Apurahat tieteelliseen tutkimukseen

 • Christian Antila, fysiologia ja genetiikka, biologian laitos: Forskning om läkemedelsrespons mot cancer med hjälp av zebrafiskmodeller (37 000)
 • Erikoistutkija, dosentti Tove Grönroos, PET-keskus; kliininen laitos: Forskning om PET-avbildning av translokator protein (TSPO) i huvud- och halsområdets cancer (40 000)
 • Erikoistutkija, dosentti Merja Haaparanta-Solin, PET-keskus; biolääketieteen laitos: Forskning om neuroinflammation, synaptisk densitet och det endocannabinoida systemet inom progressionen av Alzheimers sjukdom (15 000)
 • Ralf Kauranen, kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen, historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitos: Forskningsprojektet Mångfald i finländska serier: minoriteter och självrepresentation (30 000)
 • Professori Pekka Lintunen, englannin kieli, kieli- ja käännöstieteiden laitos: Multifluency, ett forskningsprojekt om hur det individuella sättet att tala påverkar flyt i främmande språk (45 000)

Apurahat väitöskirjatutkijoille

 • Bianca Arrhenius, lastenpsykiatrian tutkimuskeskus: Vilka faktorer påverkar risken för barn att diagnostiseras med inlärningssvårigheter i Finland? (6 500)
 • Eva Ingman, pohjoismaiset kielet, kieli- ja käännöstieteiden laitos: Vardagen på svenska i Åbo (13 000)
 • Mari Mäkilä, pohjoismaiset kielet, kieli- ja käännöstieteiden laitos: Finskspråkiga universitetsstudenters användning och produktion av syntaktiskt komplexa strukturer i muntlig och skriftlig L2-svenska (26 000)
 • Anna-Brita Puranen, biokemia, bioteknologian laitos: Prostatacancerstamceller som mål – från experimentella nanopartiklar till målsökande mediciner (13 000)
 • Sanni Tuominen, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen laitos: New Prognostic Biomarkers for Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) (26 000)
 • Tiia Vahtola, kieli- ja käännöstieteiden laitos: Språkmedvetenhet och flerspråkighet i tidig språkundervisning (26 000)

> Svenska kulturfonden

Luotu 06.04.2022 | Muokattu 19.04.2022