Taide ja tiede yhdistyvät Timo Tuhkasen työskentelyssä

09.07.2021

Mäntän kuvataideviikoilla on esillä Turun yliopiston musiikkitieteen tutkijatohtori Timo Tuhkasen tekemä ääni-installaatio. Tutkijan ja taiteilijan roolit sekoittuvat Tuhkasen tutkimukseen perustuvassa taiteellisessa työskentelyssä.

Pimeä installaatio
Timo Tuhkasen ääni-installaatio Mäntän kuvataideviikoilla. Kuva: Juho Jäppinen

Mäntän kuvataideviikot juhlivat jo 25. näyttelykesäänsä. Tänä vuonna Anna Ruthin kuratoiman näyttelyn teemana on Erehtyminen | To Err Is Human. Kuvataideviikoilla on esillä 47 taiteilijan näyttelyä, joista yksi on Turun yliopiston musiikkitieteen laitoksen tutkijatohtori Timo Tuhkasen luoma ääni-installaatio: The Sound That Everybody Heard. Kyseisessä akustisessa tilassa Tuhkanen leikittelee tiedon universaalilla luonteella, kun tieto perustuu kaikkien tuntemaan ääneen, jota kuitenkaan kukaan ei voi varmentaa. Installaation tarkoituksena on tutkia ihmisen suhdetta omaan ääneen ja kehollisuuteen.

- Tämän ääni-installaation alkuperäinen idea oli äänettömän tilan luominen, jossa vierailija pystyy kokemaan äänettömyyden. Astuessaan tilaan, vierailijan täytyy oikeastaan vain kuunnella itseään eli se on oikeastaan enemmän kuuntelu- kuin ääniteos. Minua kiinnostaakin, mitä kuuntelu tarkoittaa taiteessa ja meille ihmisinä, Tuhkanen kertoo.

Taide ja tiede limittyvät luovassa tutkimuksessa

Ympäri maailmaa näyttelyitä pitänyt Tuhkanen on opiskellut musiikkia lapsuudesta asti. Alun perin hän erikoistui intialaiseen musiikkiin, tablaan, jota hän opiskeli Jerusalemissa. Tämän jälkeen vuonna 2002 hän suoritti musiikkitieteen tutkintonsa Englannissa, jossa erikoistui oopperaan, tietokonemusiikkiin ja mikrotonaaliseen musiikkiin. Englannissa hän myös väitteli säveltämisestä ja musiikin filosofiasta. Taiteellinen puoli kävi Englannissa yksiin akateemisen puolen kanssa, sillä Tuhkasen mukaan Englannissa säveltäminen muodostaa vahvasti oman alansa musiikin akateemisessa maailmassa.

- Akateeminen taustani on vahvasti musiikissa, erityisesti musiikin filosofiassa ja kosketuksessa. Turun yliopistossa tutkin kosketuksen kulttuurisia ja historiallisia aspekteja. Se on aika uusi aihe, sillä jostain syystä kosketusta on tutkittu todella vähän musiikissa, Tuhkanen toteaa.

Mäntän kuvataideviikkojen ääni-installaatiossa näkyykin Tuhkasen taiteellisen ja tieteellisen työskentelyn yhdistyminen. Hänelle tieteellinen tutkimus ja taide kulkevatkin luontevasti käsi kädessä.

- Tutkijana minua on aina kiinnostanut erityisesti käytännönläheinen tutkimus. Turun yliopistossa myös tehdään paljon luovaa tutkimusta, jossa yhdistyvät käytännönläheisyys ja ihmisläheisyys, Tuhkanen kertoo.

Niin taiteessa kuin tieteessäkin lähdetään liikkeelle kysymyksenasettelusta. Taiteissa lähtöasetelma on kuitenkin vapaa konventioista.

- Taiteissa voi kysymyksiä lähestyä vapaasti, mikä on sen hieno puoli. Empiristinen lähestymistapa on taiteissa vähän vaikeaa, koska taiteellisessa lähestymistavassa puuttuu objektiivinen ajattelu. Toisaalta tieteellisiä metodeja voi myös soveltaa taiteeseen ja katsoa, mitä tapahtuu. Mielenkiintoista onkin havaita, millä tavoin prosessit ja toimintamallit saattavat taiteessa muuttua ja minkälaisia uusia metodeja saattaa muodostua. Sehän on taiteissa yhtäältä ideanakin, että ei tiedä minne päätyy.

Mäntän kuvataideviikot on avoinna joka päivä 13.6. – 31.8.2021. Timo Tuhkasen installaatio on nähtävillä myös verkossa Mäntän kuvataideviikkojen ajan.

Timo Tuhkasen profiilikuva
Kuva: Antti Ahonen

Teksti: Elina Laiho

Luotu 09.07.2021 | Muokattu 09.07.2021