Teknillinen tiedekunta vahvistaa yhteistyötään Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kanssa

18.01.2021

Teknillinen tiedekunta ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa yliopistojen välistä opetusyhteistyötä tekniikan alalla.

Yhteistyö hyödyntää konkreettisesti Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun osaamista tekniikan opetuksessa ja lisää opiskelijoiden välistä verkostoitumista. Turun yliopiston tekniikan opintoja on vastavuoroisesti myös tarjolla Aalto-yliopiston opiskelijoille.

Yhteistyösopimuksessa on korkeakoulujen vahvuuksiin perustuvia temaattisia sivuainekokonaisuuksia; Turun yliopiston tekniikan opiskelijat voivat esimerkiksi valita Aallon meritekniikan sivuainekokonaisuuden osaksi tutkintoaan.

- Meritekniikan sivuainekokonaisuus on tärkeä lisä yliopiston tekniikan opetussuunnitelmaan ja osa Meyer Turku Oy:n kanssa tehtävää yhteistyötä huippuosaajien kouluttamisessa toimialan tarpeisiin, toteaa teknillisen tiedekunnan koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen.

Yhteistyöhön sisältyy myös materiaalitekniikan yhteisiä opintojaksoja. Opintojaksot liittyvät energiateknologioihin ja ensimmäinen yhteistyössä toteutettava opintojakso ”Electrical Energy Storage Systems” on parhaillaan käynnissä Turun yliopistossa. Opintojaksolla on yhteensä 82 opiskelijaa, joista 70 on Aalto-yliopistosta ja 12 Turun yliopistosta. Koko kurssi järjestetään verkko-opetuksena.

Opintojaksossa käytetään käänteisen opetuksen muotoa, jossa opiskelumateriaaliin tutustutaan ennakkoon itsenäisesti ja kontaktiopetuksen aikana voidaan keskittyä syventävään keskusteluun ja tiedon soveltamiseen käytännössä.

Opintojakson vastuuopettajana toimivan materiaalitekniikan apulaisprofessori Pekka Peljon mukaan verkko-opinnoissa pystytään helposti hyödyntämään huippuosaamista oman yliopiston ulkopuolelta. Kurssilla on myös teollisuuden edustajien vierailuluentoja.

- Opetusaikataulujen vuoksi pienryhmät toteutetaan nyt paikallisesti, mutta ensi vuonna pienryhmäjaot pyritään tekemään siten, että kaikissa ryhmissä on opiskelijoita molemmista yliopistoista. Opitun tiedon käytännön soveltamista harjoitellaan verkon välityksellä järjestettävissä pienryhmätapaamisissa. Yliopistojen ja opiskelijoiden välinen yhteistyö tuo opintojaksoon myös oman lisäarvonsa, Peljo kertoo.

- Opiskelijan näkökulmasta yhteistyö lisää ensinnäkin kurssivalikoimaa, mutta rakentaa lisäksi omia verkostoja jo opintojen aikana. Kun ryhmätöitä ja keskusteluja edistetään yhdessä kumppaniyliopiston opiskelijoiden kanssa, kasvavat ammatilliset verkostot siinä samalla, Peljo iloitsee.

Vastaavia opetusyhteistyösopimuksia on laadittu myös Turun korkeakoulujen kanssa alueellisen yhteistyön vahvistamiseksi ja toimialojen osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Luotu 18.01.2021 | Muokattu 18.01.2021