Toivoa, tunteita ja epätietoisuutta – uusi julkaisu avaa yliopistolaisten näkemyksiä akateemisesta yrittäjyydestä

08.09.2020

Itä-Suomen ja Turun yliopiston yhteisessä monitieteisessä tutkimushankkeessa tarkasteltiin akateemisen yrittäjyyden sosiaalisia prosesseja. Nelivuotinen ACE-hanke (2016–2020) oli Suomen Akatemian rahoittama.

Akateeminen yrittäjyys on julkisessa keskustelussa nosteessa. Ilmiö on herättänyt kasvavaa huomiota yliopistolaisten keskuudessa jo jonkin aikaa. ACE-hankkeen tulosten mukaan yliopistolaiset näkevät yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden sekä suurena mahdollisuutena että ristiriitaisia ajatuksia herättävänä ulkoisena voimana.

Suomen Akatemian rahoittaman ACE-hankkeen (2016–2020) tutkimusryhmä on koostanut hankkeen tuloksista populaaritieteellisen julkaisun, joka sisältää lyhyitä, itsenäisiä ja vapaamuotoisia kirjoituksia – maistiaisia akateemisesta yrittäjyydestä. Toivoa, tunteita ja epätietoisuutta – näkövinkkeleitä yrittäjyyteen yliopistoissa tarkastelee aihetta monipuolisesti yliopistoyhteisön eri jäsenten eli opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja johdon näkökulmista. 

Akateeminen yrittäjyys – yliopistojen uusi normaali

Uusia näkökulmia etsiessään kirjoittajat ovat hyödyntäneet monenlaisia aineistoja, kuten kyselyjä, haastatteluja, videomateriaaleja, dokumentteja ja soveltaneet myös harvemmin käytettyjä innovatiivisia menetelmiä. Analyysit paljastavat, että akateeminen yrittäjyys nähdään yliopistoissa niin tulevaisuuteen suuntautuvina toivon pilkahduksina kuin nykyhetkessä koettuina turhautumisina. 

– Tämän vuoksi ja tästä huolimatta yrittäjyys monissa muodoissaan on tullut jäädäkseen suomalaisiin yliopistoihin, toteaa ACE-konsortion johtaja, professori Päivi Eriksson Itä-Suomen yliopistosta.

– Toivon, että yrittäjyyden nykyinen monimuotoisuus yliopistoissa säilyy ja sitä vaalitaan mieluummin kuin rajataan. 

Toivoa, tunteita ja epätietoisuutta – näkövinkkeleitä yrittäjyyteen yliopistoissa -julkaisun kirjoitukset pohjaavat julkaistuihin tutkimusartikkeleihin ja työn alla oleviin käsikirjoituksiin. Julkaisun teemoista kiinnostunut voi perehtyä niihin syvemmin viitteinä mainittujen julkaisujen avulla ja vierailemalla hankkeen nettisivuilla.
 

Eeva Aromaa, p. 040 3553983, eeva.aromaa@uef.fi

Luotu 08.09.2020 | Muokattu 08.09.2020