Tulevaisuusohjauksen opinnot alkavat lokakuussa avoimena yliopisto-opetuksena

01.09.2020

Millainen on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata nuorta tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Kuinka toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta?

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op -opintokokonaisuus perehdyttää sekä tulevaisuudentutkimuksen että tulevaisuusohjauksen perusteisiin ja menetelmiin.

Opintokokonaisuuteen kuuluu kolme opintojaksoa: ensimmäisellä jaksolla tutustutaan toimintaympäristön analyysiin muun muassa megatrendien ja heikkojen signaalien kautta, sen jälkeen tutustutaan mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamiseen sekä tulevaisuutta koskevien päätösten tekemiseen.

Tulevaisuusohjausta voi hyödyntää ohjauksessa kaikilla koulutusasteilla, nuoriso- ja järjestötyössä sekä yritysten sekä muiden organisaatioiden kehittämistehtävissä ja skenaariotyössä.

Opintokokonaisuus alkaa 19.10.2020 ja päättyy toukokuussa 2021. Opintoihin sisältyy verkko-opiskelua ja lisäksi 1 - 2 lähiopetuspäivää/opintojakso Turun yliopistossa. Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä, kiintiö 40 opiskelijaa.

Luotu 01.09.2020 | Muokattu 02.09.2020