Turun Immunologiakeskuksesta tuli myös huippuosaamisyksikkö

17.10.2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on valinnut Turun Immunologiakeskuksen huippuosaamisyksiköksi. Immunologiakeskus on päässyt myös Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Keskus perustettiin vuoden 2021 lopussa.

Immunologiakeskus on Turun Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, Turun Biotiedekeskuksen ja VSSHP:n erikoisalojen yhteinen organisaatio. Se liittyy vahvasti myös InFLAMES-lippulaivaan. Lippulaivan johtaja, akateemikko Sirpa Jalkanen sanoo, että Immunologiakeskus on ikään kuin laajennusosa InFLAMESiin, johon voitiin alun perin ottaa mukaan vain osa immunologeista. Immunologia on ihmisen puolustusjärjestelmää tutkiva lääketieteen ala.

– Immunologiakeskus on perustettu edistämään turkulaista immunologista perustutkimusta, immunologista kliinistä tutkimusta ja niiden välistä yhteistyötä. Kutsumme mukaan keskukseen mukaan kaikkia, joiden työn tai kiinnostuksen kohde on immunologia, Jalkanen kiteyttää.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa huippuosaamisyksikköä johtaa dosentti, harvinaissairauksien yksikön ylilääkäri Johanna Lempainen

– Tavoitteenamme on paitsi tehdä tutkimusta, myös parantaa ja lisätä diagnostisia menetelmiä, joilla voimme toteuttaa kohdennettua hoitoa ja siten edistää potilaiden asemaa, Lempainen sanoo. 

Lempainen korostaa diagnostiikan merkitystä, koska sairaanhoidossa on tulossa kliiniseen käyttöön yhä lisää uusia, kalliita biologisia hoitoja. Niillä voi olla käänteentekevä vaikutus potilaiden hyvinvointiin. Haaste kuitenkin on, kuinka tunnistetaan hoidosta hyötyvät potilaat sekä ne potilaat, joilla on suurin riski saada hoidoista haittavaikutuksia. 

Monialaista kliinistä tutkimusta

Immunologiakeskuksessa tehdään perus- ja kliinistä  tutkimusta muun muassa neuroimmunologiassa, reumatologiassa, ihotautaudeissa, allergologiassa, gastroenterologiassa, infektiotaudeissa sekä  lastentautien ja syöpätautien alalla. 

Keskus tarjoaa uusinta tutkimusteknologiaa, jossa on otettu huomioon immunologisen tutkimuksen erityistarpeet. Niitä luovat muun muassa tarve nähdä, miten ihmisen puolustusjärjestelmä toimii solu- ja molekyylitasolla. Keskus on aktiivinen myös yritysten suuntaan, joille tarjotaan immunologista asiantuntemusta ja tutkimusalustoja. Yhteistyötä eritoten lääkealan, biotieteiden- ja diagnostiikkayritysten kanssa halutaan syventää entisestään.

Immunologiakeskus ei rajoitu vain kansalliseen yhteistyöhön, vaan sen tähtäimessä on alan kansainvälinen toimintakenttä.  

 – Tulemme olemaan kansainvälisesti tunnettu immunologian alan vaikuttaja, Sirpa Jalkanen sanoo. 

Immunologiakeskus kuuluu nyttemmin Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Valintaperusteissa todettiin, että keskus täyttää tiekartan huippuosaamisyksiköiltä edellytettävät laatukriteerit hyvin laajasti. Lisäksi sen nähtiin merkittävänä ja strategisesti tärkeänä osana InFLAMES-lippulaivaa.

Tarve immunologian osaajille kasvaa koko ajan 

Suomi tarvitsee uuden sukupolven immunologeja ja lääkäreitä, jotka tuntevat oman alansa edistyneimmät immunologiset hoitomahdollisuudet. Immunologiakeskus aikoo vastata tähän huutoon.

– Koulutamme uuden sukupolven immunologeja. Tarve alan osaamiselle kasva koko ajan, sillä immunologian merkitys on viime vuosina kasvanut lähes kaikilla lääketieteen erikoisaloilla. Useat tulehdustaudit ovat vaikeahoitoisia, eteneviä ja potilaiden toimintakykyä heikentäviä. Niistä aiheutuu paljon terveydenhuollon kuluja, mutta myös epäsuoria kustannuksia yhteiskunnalle työkyvyttömyyden ja alentuneen toimintakyvyn takia, Sirpa Jalkanen toteaa.

–  Esimerkiksi immuunijärjestelmää muokkaavat lääkehoidot ovat toimivia monissa sairauksissa, mutta vain osalla potilaista. Siksi ala tarvitsee tutkijoiden ja potilaita hoitavien ammattilaisten saumatonta yhteistyötä kun hoitoja valitaan ja kehitetään eteenpäin.

Konkreettisena esimerkkinä Immunologiakeskuksen toimintatavoista Jalkanen mainitsee asiantuntijatyöryhmän, joka kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee kliinikoiden johdolla vaikeita immunologisia potilastapauksia. Työryhmässä yhdistyy sairaalalääkäreiden ja tutkijoiden laaja immunologinen osaaminen, joka hyödyttää suoraan potilastyötä tekeviä ja viime kädessä luonnollisesti potilaita.

Immunologiakeskuksen aloitusseminaari pidetään 21.11.2022

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot.


 

Luotu 17.10.2022 | Muokattu 19.10.2022