Turun kaupunkitutkimusohjelma kolmannelle kaudelle

19.06.2019

Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen kaupunkitutkimusohjelma jatkaa kolmannelle kaudelle (2019–2023). Ohjelman puitteissa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta, joka tuottaa tietoa myös kaupungin päätöksenteon tueksi. Tutkimukset kohdistuvat yhteiskunnalliseen ja tilalliseen muutokseen kaupungeissa sekä kaupungin mahdollisuuksiin vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Rahoitettavien tutkimusten aiheet perustuvat Turun kaupungin strategian kahteen ohjelmaan. Näitä aiheita käsitellään tutkimuslähtöisesti eli näkökulmia tieteellisistä keskusteluista, teorioista, olemassa olevasta tutkimustiedosta ja eri oppialojen tutkimuksellisista perinteistä hyödyntäen ja soveltaen.

Tutkimusten merkittävin rahoitusmuoto ovat ohjelman omat tutkimusrahoituskilpailut, joita on järjestetty vuosittain. Tutkimuksia on rahoittanut Turun kaupunki yhdessä Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Länsi-Suomen yleishyödyllisen asuntosäätiön kanssa.

Ohjelmasta viimeksi valmistuneet tutkimukset koskevat muun muassa Turun talouskasvun rakennetta, kaupungin sisäisten lämpötilaerojen trendimuutoksia, koettua turvallisuutta kaupunkisuunnittelun tavoitteena, Turun merellisyyttä moniaistisena kokemuksena ja kansalaisosallisuuden kehittämistä.

Yksi erityispiirre on, että ohjelmassa on pystytty ylittämään soveltavan ja perustutkimuksen jakolinja ja saatu laaja kirjo tieteenaloja hankkeiden piiriin. Toinen erityispiirre on Turun kaupungin ja yliopistojen laaja yhteistyö sekä koko ohjelmakokonaisuuden ohjaamisessa että yksittäisten tutkimushankkeiden jokaisessa vaiheessa. Oleellinen osa Turun mallia on yhteinen tutkimusjohtaja, joka toimii pysyvänä saranana tiedemaailman ja kaupunkiorganisaation välissä, auttaen yhteisten tavoitteiden ja tekemisten määrittelyssä ja vuorovaikutuksessa.

– Hankkeissa tärkeimmät kysymykset ovat, miksi tulokset ovat merkittäviä ylipäätään ja missä mielessä ne ovat merkittäviä Turun kaupungin kehittämisen näkökulmasta. Näistä keskustellaan muun muassa tutkimushankkeiden ohjausryhmissä. Tavoite on vahvistaa tulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tiedolla johtamista Turussa, kertoo ohjelman johtaja Sampo Ruoppila, joka toimii kaupunkitutkimuksen johtajana sekä Turun kaupungissa että Turun yliopistossa.

Turun malli on nostettu esiin onnistuneena kaupungin ja yliopistotutkimuksen yhteistyömuotona Suomessa ja kansainvälisesti.

Luotu 19.06.2019 | Muokattu 20.06.2019