Turun yliopisto avaa Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnon haun

01.03.2019

Turun yliopisto avaa Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnon haun kansallisena Tulevaisuuspäivänä 1.3.2019. Palkinnon saajaksi haetaan tutkimukseen perustuvaa visionääristä ja rajat rikkovaa ratkaisua, joka tukee kestävämmän globaalin tulevaisuuden rakentamista. 

Tulevaisuus ei tule, se tehdään. Ensimmäistä kansallista Tulevaisuuspäivää vietetään 1.3.2019. Tulevaisuuspäivä on kansainvälinen teemapäivä, jonka tavoitteena on vahvistaa yksilöiden ja yhteiskuntien tulevaisuustietoisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. 

Osana Tulevaisuuspäivää Turun yliopisto avaa nyt toista kertaa jaettavan Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnon haun. Palkinnon saajaksi etsitään tutkimukseen perustuvaa innovaatiota, joka voi auttaa rakentamaan kestävämpää globaalia tulevaisuutta. 

‒ Planeettamme ja ihmiskuntamme tulevat kohtaamaan tulevina vuosina yhä kompleksisempia muutoksia. Näiden ratkaisemiseksi tarvitsemme rohkeaa, rajat ylittävää, visionääristä ajattelua ja tutkimusta. Haluamme Tulevaisuuspalkinnolla kannustaa tällaiseen työhön, sanoo palkintohakua koordinoivan Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen.

Turun yliopiston Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto on 30 000 euroa. Palkinnon hakuaika on 1.3.2019–28.4.2019. Kilpailuun osallistuvia ratkaisuja arvioidaan neljällä pääkriteerillä:

  • kestävä kehitys 
  • visionäärisyys
  • yliopisto-yritysyhteistyö 
  • rajat ylittävä lähestymistapa 

Kilpailu on avoin pohjoismaisille tulevaisuudentutkijoille ja eri tieteenaloja yhdisteleville toimijoille, joilla on tulevaisuusorientoitunut lähestymistapa. Kilpailussa haetaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen tai jotka jollain muulla tavalla ovat tiiviissä yhteydessä akateemiseen maailmaan. Esitetyn ratkaisun tulee olla vaiheessa, jossa sitä on jo kehitetty, siitä on luotu prototyyppi, sitä on testattu tai se on patentoitu, tai ratkaisun innovaatiopotentiaali on muuten todistettu. Kilpailuun ei oteta mukaan ideavaiheessa olevia ratkaisuja. 

Palkintoraatiin kuuluvat: Toni Ahlqvist (tutkimusjohtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto) Sirkka Heinonen (professori, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto), Kaisa Leiwo (toimitusjohtaja, Turun kauppakamari), Saara-Sofia Sirén (kansanedustaja, Eduskunta), Kalervo Väänänen (rehtori, Turun yliopisto), Thomas Westerholm (johtaja, Centre for Collaborative Research, Turun yliopisto)

Palkinto kunnioittaa professori Pentti Malaskan (1934‒2012) elämäntyötä tulevaisuudentutkimuksen alalla. Pentti Malaska oli Turun kauppakorkeakoulun talousmatematiikan ja tilastotieteen professori, joka perusti Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuonna 1992. Malaska oli radikaali ja visionäärinen ajattelija, jonka tutkimuskohteet ylittivät eri tieteenalojen väliset rajat laajasti matematiikasta ja sähkötekniikasta filosofiaan, ekologiaan ja strategiseen johtamiseen. Malaskan elämäntyö ylitti myös rajat akateemisen maailman, liike-elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välillä.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on vuonna 1992 perustettu pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin erikoistunut akateeminen tutkimuslaitos. Tulevaisuudentutkimus on poikkitieteellinen ala, joka tarkastelee eri aiheita laajalti, ja joka tuo yhteen perinteisempien tieteenalojen lähestymistavat ja tutkimustulokset. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen filosofian kulmakivi on edistää kestävää, eli ekologisesti tasapainoista, taloudellisesti tehokasta, sosiaalisesti tasa-arvoista ja monikulttuurista tulevaisuutta.   

Luotu 01.03.2019 | Muokattu 13.06.2019