Turun yliopisto järjesti rahoitushakukoulutusta nigerialaisille tutkijoille

01.09.2022

Yhteensä 143 tutkijaa Nigeriasta osallistui Turun yliopiston koulutusviennin koordinoimiin Grant Writing -koulutuksiin, jotka järjestettiin yliopiston kampuksella touko-kesäkuussa 2022. Rahoitushakukoulutuksissa keskityttiin erityisesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin alan Horisontti Eurooppa -puiteohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kouluttajina toimivat Turun yliopiston tutkimusrahoitusyksikön asiantuntijat.

Osana yhteistyötä Afrikan maiden kanssa, Euroopan unioni (EU) pyrkii edistämään toimenpiteitä ja aloitteita, joiden avulla voidaan löytää paikallisesti sovellettavia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, jotka koskettavat erityisesti Afrikan maita. Tutkimuksen ja innovaatioiden rooli on noussut erityisen keskeiseen asemaan vihreän siirtymän, kestävän kasvun, digitalisaation, liikkuvuuden, turvallisuuden ja hyvän hallinnon edistämisessä. Afrikkalaisten kumppanien osallistuminen EU-rahoitteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin nähdään tästä syystä hyvin tärkeänä.

Turun yliopiston järjestämien Grant Writing -koulutuksien tavoitteena oli tarjota nigerialaisille tutkijoille kattava kokonaiskuva Horisontti Eurooppa -ohjelmasta ja afrikkalaisten osallistujien roolista ohjelmassa. Lisäksi osallistujat tutustuivat EU:n avoimien rahoitushakujen portaaliin, opettelivat rahoitushakujen tulkintaa ja analysointia sekä harjoittelivat EU-konsortiohakemusten kirjoittamista. Koska koulutukset järjestettiin yliopiston kampuksella, nigerialaiset tutkijat pääsivät myös tutustumaan Turun yliopistossa tehtävään tutkimukseen ja tutkimusympäristöön laboratoriovierailujen ja tutkijatapaamisen kautta.

 

ryhmä nigerialaisia tutkijoita
Viimeinen ryhmä nigerialaisia tutkijoita osallistui Turun yliopiston rahoitushakukoulutukseen juhannusviikolla. Kuva: Iina Hautala / Turun yliopisto

 

Luentoina ja ryhmätöinä toteutettuihin koulutuksiin osallistui tutkijoita useilta eri aloilta. Avoimille keskusteluille jätettiin koulutuksen toteutuksessa hyvin tilaa ja nigerialaiset tutkijat olivatkin erityisen kiinnostuneita siitä, miten löytää hankekumppaneita rahoitushakuihin. Lisäksi osallistujia kiinnosti kontaktien luominen Turun yliopiston tutkijoiden kanssa sekä afrikkalaisten osallistujien rooli ja aiempi osallistuminen Horisontti Eurooppa -ohjelmaan.

Turun yliopiston tutkimusrahoitusyksikkö oli luonteva valinta koulutusten vetäjäksi, sillä yksiköllä on paljon kokemusta ja asiantuntemusta hyvien rahoitushakemusten kirjoittamisesta ja siihen liittyvien koulutusten toteuttamisesta. Horisontti Eurooppa -ohjelma on tällä hetkellä tutkimusrahoitusyksikön erityisenä painopisteenä, joten siihen liittyvää erityisosaamista löytyy yksiköstä paljon. Tutkimusrahoitusyksiköllä on myös erityinen Global South -rahoitushakutuki, joka mahdollistaa tuen hakemuksille, joissa on partnereita globaalin etelän alueelta.

- Tällaiset koulutukset ovat yleensä motivoivia ja antavat uusia näkökulmia globaalin etelän alueen tutkijoille. On tärkeää viedä tutkimusrahoitushakemuksen kirjoittamisen osaamista näille alueille, erityisesti jos sieltä halutaan hyviä yhteistyökumppaneita jatkossa, kertoo Turun yliopiston tutkimusrahoituksen asiantuntija ja Grant Writer Johanna Toivonen de Gonzales. - Tämän tyyppiset koulutukset myös lisäävät Turun yliopiston houkuttelevuutta laadukkaana ja luotettavana kumppanina globaalisti. Lisäksi tällaisten koulutusten kautta Turun yliopistolla on mahdollisuus kantaa kortemme kekoon vastuullisena globaalina vaikuttajana. Yliopistoja ja korkeakouluja voidaankin pitää edelläkävijöinä ja suunnannäyttäjinä globaalin vastuun kantamisessa ja globaalihaasteiden ratkaisemisessa, Toivonen de Gonzales toteaa.

Kuvat: Iina Hautala, Turun yliopisto

Luotu 01.09.2022 | Muokattu 02.09.2022