Turun yliopisto paransi sijoitustaan uusimmassa maailmanlaajuisessa yliopistovertailussa

28.09.2023

Turun yliopisto nousi luokkaan 301-350 tuoreessa World University Rankings 2024 -yliopistovertailussa. Sijoitus parani viime vuodesta, jolloin yliopisto oli luokassa 351-400.

Times Higher Educationin (THE) toteuttamassa vertailuissa oli mukana yhteensä 1904 yliopistoa eri puolilta maailmaa, mikä on noin sata yliopistoa enemmän kuin aiempana vuonna. Vertailussa parhaiten pärjäsi Oxfordin yliopisto, joka on hallinnut listausta jo kahdeksan vuoden ajan.

Suomalaisia yliopistoja oli tänä vuonna vertailuissa mukana yhteensä kymmenen. Turun yliopisto paransi aiempaa sijoitustaan (351-400) nousemalla vertailussa luokkaan 301-350, mikä kuvastaa yliopiston henkilökunnan työn onnistumista ja yliopiston korkeaa tieteellistä tasoa.

THE:n World University Rankings -yliopistovertailu keskittyy viiteen eri osa-alueeseen, joita ovat opetus, tutkimusympäristö, tutkimuksen laatu, yritysyhteistyö ja kansainvälisyys. Turun yliopiston osalta tämän vuoden vertailussa positiivista kehitystä on nähtävissä erityisesti opetukseen ja tutkimukseen liittyvillä osa-alueilla, mukaan lukien teollisuudesta tuleva rahoitus ja patentit. Kansainvälisyyden osalta vertailun tulokset osoittavat hienoista laskua, joten kansainvälistymisen edistämiseen tulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota.

Luotu 28.09.2023 | Muokattu 28.09.2023