Turun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johto tapasi keskeisiä EU-toimijoita Brysselissä

14.04.2023

Vaikuttamisvierailuilla ylläpidetään ja vahvistetaan Turun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen näkyvyyttä sekä yhteistyötä Brysselin toimijoiden suuntaan. Lisäksi varmistetaan, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ääni kuuluu päätöksenteossa ja ne saavat tarvitsemansa tuen Euroopan unionilta myös tulevaisuudessa.

Kaksipäiväisen vierailun aikana Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Novia Yrkehögskolanin rehtorit, tutkimusvararehtorit ja tutkimuksen toimialan johtajat tapasivat muun muassa Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin (DG RTD), ilmastotoimien (DG CLIMA) ja sisämarkkinoista (DG GROW) vastaavien pääosastojen johtoa, Komissaari Jutta Urpilaisen kabinettia, Euroopan parlamentin jäseniä, sekä Suomen EU-edustuston ja Nato-edustuston johtoa.

- Tapaamisissa keskusteltiin keskeisistä EU:n rahoitusohjelmista, erityisesti Horisontti Euroopasta ja tulevista painopisteistä, sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolista EU:n tavoitteissa ja tulevissa aloitteissa tutkimuksen ja innovoinnin, digivihreän siirtymän, EU:n strategisen autonomian ja turvallisuuden alalla. Lisäksi kuulimme Ukrainan sodan vaikutuksista sekä Suomen Nato-jäsenyyden tuomista uusista mahdollisuuksista tutkimus- ja kehitysyhteistyölle, kertoo EU-asioiden päällikkö Anniina Jaako.  

Visitors standing together Director-General Signe Ratso DG for Research and Innovation of the European Commission
Vierailijat tapasivat mm. Euroopan komission Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston varapääjohtaja Signe Ratson (keskellä).

Yliopistoja ja korkeakouluja kannustetaan osallistumaan EU:n aloitteisiin

Turun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajat veivät vierailun aikana EU-päättäjille ja virkamiehille runsaasti tietoa alueen korkeakoulujen huippuosaamisesta ja monialaisuudesta. Lisäksi välitettiin tietoa korkeakoulujen yhteistyön syventymisestä ja tavoitteista mm. EU-rahoituksessa menestymiseksi. Vierailijoille kerrottiin EU:n välittömistä tulevaisuuteen suuntautuvista kehitys- ja tutkimustarpeista liittyen mm. resilienssin vahvistamiseen, raaka-aineiden kierrätykseen, energiariippumattomuuteen, uuteen sateliittidataan, älykkäisiin rakennuksiin ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Korkeakoulujen edustajat vierailivat myös komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa (JRC) kuulemassa yhteistyö- ja hankemahdollisuuksista.

EU kannustaa yliopistoja ja korkeakouluja osallistumaan EU:n eri aloitteisiin löytääkseen uusia ratkaisuja ja edistääkseen kansainvälistä yhteistyötä. Vierailun aikana korkeakoulujen edustajat allekirjoittivat Horisontti Euroopan Restore Our Ocean and Water -mission perustamiskirjan osoittaakseen tukensa toimiin liittyville politiikoille ja aloitteille.

- Tuen osoittaminen vahvistaa yhteistyötä, kokemustenvaihtoa ja verkostoitumista merensuojelussa, sekä pääsyn tiettyihin komission palveluihin ja työkaluihin, joita missio ottaa käyttöön. Mission kautta avautuu myös hankerahoitusmahdollisuuksia, joihin tutkijoitamme kannustetaan osallistumaan, Jaako toteaa.

Keskusteluissa EU-toimijoiden kanssa välittyi myös vahva viesti tarpeesta vahvistaa EU:n osaamispohjaa kriittisillä aloilla, jotka tukevat EU:n ilmasto- ja energiatavoitteita ja siirtymistä ilmastoneutraaliuteen, samalla kun parannetaan EU:n teollisuuden kilpailukykyä ja luodaan laadukkaita työpaikkoja. Toinen, myös kansallisia panostuksia vaativa huoli, liittyy suomalaisten vähyyteen EU-virkoihin ja -harjoittelupaikkoihin hakeutumisessa.

Vaikuttamisvierailuilla on tarkoitus tiivistää Turun alueen korkeakoulujen yhteistyötä EU-asioissa myös tulevaisuudessa.

Lisätietoa EU-vaikuttamisen linjauksissa: EU advocacy alignments

Luotu 14.04.2023 | Muokattu 17.04.2023