TKI-setelillä tukea korkeakouluyhteistyöhön

12.12.2023

Teknologiakampus Turku tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille TKI-seteliä, jonka tuella yritys voi tehdä yhteistyötä turkulaisen korkeakoulun kanssa. Tukea voi käyttää tutkimus- ja selvityshankkeisiin, analyysi- ja mittauspalveluihin, hankehakemusten laadintaan ja opinnäytetöihin.

Mika Jokinen, Carita Kvarnström ja Marko Kelahaara kannustavat yrityksiä hakeutumaan yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa.

Kuvaaja/Tekijä

Vesa-Matti Väärä

Teknologiakampus Turun TKI-palvelun asiakkuuspäällikkö Marko Kelahaara kertoo, että setelin idea on madaltaa kynnystä tehdä yhteistyötä Turun korkeakoulujen kanssa.

– TKI-seteli on tarjolla mikro- ja pk-yrityksille toimialasta ja sijainnista riippumatta. Yhteistyöhön kannustan erityisesti sellaisia yrityksiä, joilla ei ole aiempaa kokemusta korkeakouluyhteistyöstä. Korkeakouluilta löytyy laaja-alaista osaamista ja monenlaista arvokasta infrastruktuuria. Autamme yrityksiä löytämään kuhunkin tarpeeseen sopivan parhaan mahdollisen korkeakoulukumppanin. Esimerkiksi tuotekehitykseen liittyvät pienemmät ja suuremmat haasteet sopivat hyvin ratkottaviksi korkeakouluyhteistyössä, Kelahaara kertoo.

Tähän mennessä toistakymmentä yritystä on hyödyntänyt TKI-seteliä. Yksi näistä yrityksistä on turkulainen DelSiTech, joka kehittää lääkeannosteluvalmisteita erityisesti pitkäaikaiseen annosteluun. Annosteluvalmisteissa lääke kapseloidaan annostelumateriaaliin ja lääke vapautuu hitaasti. Lääkemolekyylien kapseloituessa voi teoriassa kapseloitua myös mikrobeja. DelSiTech halusi testata Raman-spektroskopiaan perustuvaa menetelmää mikrobien analysointiin ja otti yhteyttä Turun yliopiston kemian laitokseen. Yhteistyömuodoksi sovittiin opinnäytetyö TKI-seteliyhteistyön puitteissa.

– Tutkimuskysymys tuli meiltä, mutta käytännön työ ja tavoitteet tarkentuivat yhteistyössä yliopiston kanssa. Yhteistyö on sujunut hyvin, ja se on varmasti hyödyttänyt molempia osapuolia, DelSiTechin tutkimusjohtaja Mika Jokinen sanoo.

Materiaalikemian professori Carita Kvarnström on samaa mieltä.

– Meille yliopistossa yhteistyö teollisuuden kanssa on erittäin tärkeää sekä tutkimuksen että opetuksen kannalta. Soveltavassa tutkimuksessa teollisuuden ja tutkimuksen välillä on oltava jatkuva vuorovaikutus, jotta teollisuuden tarpeet ja yliopistojen uudet tutkimustulokset kohtaavat. Opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille teollinen yhteistyö on erittäin rikastuttavaa ja antaa valmiuksia tulevaisuuteen.

Kvarnströmin mukaan pro gradu- tai DI-työ sopii hyvin TKI-seteliyhteistyöhön ja hän kannustaa yrityksiä olemaan yhteydessä tutkimusryhmiin. Jokinen suosittelee yhteistyötä korkeakoulujen kanssa erityisesti, kun itsellä ei ole laajaa laitekantaa ja osaamista.

Marko Kelahaara kertoo, että yrityksillä on tällä hetkellä erittäin hyvät mahdollisuudet saada TKI-seteli.

– Meillä on valmiudet tukea nykyistäkin suurempaa määrää yrityksiä. Helpoiten mukaan pääsee ottamalla suoraan yhteyttä minuun, hän kannustaa.

Lisätietoa TKI-setelistä ja sen hakemisesta sekä yhteydenottokanavat löytyvät Teknologiakampus Turun TKI-palvelun verkkosivuilta

Luotu 12.12.2023 | Muokattu 12.12.2023