Turun yliopiston asiantuntijoita valittu sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan Long covid -asiantuntijaryhmään

25.08.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Long covid -asiantuntijaryhmän. Ryhmän tehtävänä on seurata ja analysoida kansallisesti ja kansainvälisesti kertyvää tietoa ja kokemusta pitkäkestoisesta koronataudista (long covid). Asiantuntijaryhmässä on mukana kolme professoria Turun yliopistosta.

Covid-19-infektion jälkeen on raportoitu monia erityyppisiä pitkäaikaisia oireita sekä työ- ja toimintakyvyttömyyttä. Ns. long covid -tautia koskeva tutkimuksellinen tieto ja kokemus karttuvat Suomessa ja kansainvälisesti koko ajan.

Tutkimustieto ja asiantuntijanäkemys vaativat kansallista yhteensovittamista ja asiantuntijoiden yhteistä analyysiä, jotta asiaan pystytään reagoimaan ja tekemään toimenpiteitä oikeaan tietoon perustuen ja oikeasuhtaisesti.

Asiantuntijaryhmän toimikausi on 1.9.2021-31.12.2022. Ryhmän puheenjohtajana toimii Turun yliopiston neurologian emeritusprofessori Risto O. Roine. Asiantuntijaryhmään kuuluvat Turun yliopistosta myös virologian professori Ilkka Julkunen ja sisätautien professori Jarmo Oksi. Jäsenet on kutsuttu ryhmään suostumuksensa perusteella.

- Kansallisen asiantuntijaryhmän puheenjohtajuus tärkeästä aiheesta on aina suuri kunnia, ja erityisesti nyt kun Turun yliopisto on hyvin edustettuna kolmen professorin voimin. Long covid eli pitkä covid on hyvin moniulotteinen, ja näin ollen ryhmäänkin vaaditaan laaja asiantuntemus eri aloilta. Tavoitteena on kansallinen konsensus siitä, miten tämä monessa maassa merkittäväksi kansanterveydelliseksi haasteeksi noussut sairaus diagnosoidaan, hoidetaan ja kuntoutetaan, ja miten sen hoito Suomessa organisoidaan, Roine toteaa.

Roineen mukaan asiantuntijaryhmän näkemyksellä saattaa olla vaikutusta myös hybridistrategian toteutukseen, joskaan ryhmä ei suoranaisesti ota kantaa pandemian edellyttämiin rajoittamistoimenpiteisiin ja niiden purkuun, tartunnanjäljitykseen tai rokotuskattavuuden saavuttamiseen. Asiantuntijaryhmän on tarkoitus antaa väliarvionsa ministeriön ja hallituksen käyttöön kuluvan vuoden loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:

Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja neurologian professori Risto O. Roine, Suomen aivot r.y.

0407024693

ristoroine@gmail.com

Luotu 25.08.2021 | Muokattu 25.08.2021