Turun yliopiston johtamalle GlowTrack-konsortiolle rahoitusta Suomen Akatemialta

04.11.2019

Suomen Akatemia on valinnut viisi hankekokonaisuutta rahoitettaviksi Säteilyilmaisimet terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi (RADDESS) -akatemiaohjelman kansainvälistä tutkimusyhteistyötä edistävässä haussa. Turun yliopiston materiaalikemian ja kemiallisen analyysin yliopistonlehtori Mika Lastusaari johtaa rahoitettua GlowTrack-konsortiota.

Suomen Akatemia rahoittaa kahdella miljoonalla eurolla säteilyilmaisimiin liittyvää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. RADDESS-akatemiaohjelmassa rahoitetaan hankkeita, jotka luovat uudenlaisia, laitelähtöisiä ja toiminnallisia säteilyilmaisinkokonaisuuksia sekä terveyden että turvallisuuden alueella.

Hankkeita rahoitetaan yhteensä 12 miljoonalla eurolla, josta kaksi miljoonaa euroa kohdistetaan kansainvälistä tutkimusyhteistyötä edistäviin hankkeisiin. Ohjelman rahoituskausi on alkanut vuonna 2018 ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Suomalaiset tutkijat tekevät hankkeissa yhteistyötä muun muassa yhdysvaltalaisten, venäläisten, australialaisten ja japanilaisten tutkijaryhmien kanssa.

Viidestä uudesta rahoitetusta hankkeesta yhtä vetää Turun yliopisto. Materiaalikemian ja kemiallisen analyysin yliopistonlehtori Mika Lastusaari johtaa GlowTrack-konsortiota, joka liittyy hiljattain kehitettyyn uuteen kuvantamismenetelmään, jossa käytetään hyväksi kestoluminoivia nanokiteitä.

Projektissa kehitetään implantteja, jotka ovat sekä bioaktiivisia että loistavat punaista tai lähi-infrapuna-alueen kestoluminesenssia. Tutkimuksella on merkittävä vaikutus sekä biokuvantamisen että fotoniikan materiaalien tutkimuskenttään.

GlowTrack-konsortion kokonaisrahoitus on 470 775 euroa, josta Turun yliopiston osahankkeen rahoitus on 232 711 euroa. Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022. Konsortion kahta muuta osahanketta toteutetaan Tampereen yliopistossa.

Luotu 04.11.2019 | Muokattu 04.11.2019