Turun yliopiston Sote-akatemia tukee hyvinvointialueiden käynnistymistä

07.12.2022

Monialainen Sote-akatemia on apuna sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen palvelujen kehittämisessä uudistuvilla hyvinvointialueilla. Työelämälähtöisten koulutusten ja tutkimushankkeiden tulosten toivotaan päätyvän mahdollisimman laajasti hyvinvointialueiden ja kuntien käyttöön.   

Vuonna 2017 perustettu Sote-akatemia on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen toiminta-alusta, jossa tuotetaan monialaista koulutusta ja tutkimusta erityisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen tarpeisiin. Lääketieteellisen tiedekunnan johtama Sote-akatemia palvelee laajasti yliopistoyhteisöä ja työelämätoimijoita sekä Varsinais-Suomessa että kansallisesti.   

– Asiantuntijamme ovat osallistuneet aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiseen jo sote-uudistuksen aiemmissa vaiheissa. Olimme mukana myös vuosina 2017–2022 Varsinais-Suomessa toimineessa Turun yliopiston johtamassa tutkimus-, koulutus-, kehittäminen ja innovaatiot -teemaryhmässä, jonka tarkoituksena oli tarjota hyvinvointialueen TKKI-toimintaa koskeviin kysymyksiin monialaista asiantuntijatukea. Sote-akatemian vaikutus näkyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueella myös yliopistollisen sote-keskuksen ja perhekeskustoiminnan kehittämisessä, listaa Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen.  

Lapset ja perheet keskiössä 

Yksi Sote-akatemian toiminnan painopisteistä on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Uudenlainen yhteistyö sote-, kasvatus- ja opetusalojen kesken on poikinut useita tutkimus- ja koulutushankkeita, joiden tulosten toivotaan päätyvän mahdollisimman laajasti hyvinvointialueiden ja kuntien käyttöön.  

– Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistumisen tueksi olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Yhteistyön näkyvin tulos on työelämän toimijoiden kanssa rakennettu avoin Osaamispuu.fi®-verkkoalusta, Tuominen kertoo. 

Osaamispuu on tehty vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten yhteistä osaamista. Verkkoalustan materiaalit ja koulutukset ovat yksittäisten ammattilaisten ja kokonaisten työyhteisöjen vapaasti hyödynnettävissä 

Osaamista uudistuviin palveluihin    

Sote-akatemian koulutusten lähtökohtana on aito työelämälähtöisyys. Suurin osa koulutuksista on suunniteltu ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä järjestöjen ja muiden työelämäorganisaatioiden kanssa.  

Koulutusten idea saadaan usein työelämästä, kun esimerkiksi järjestöllä on tarve saada omassa toiminnassaan tuotettua materiaalia ja tuloksia laajempaan hyötykäyttöön ja myös osaksi tutkintoon johtavaa yliopistokoulutusta.   

– Olemme halunneet palvella erityisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien henkilöstöä, johtajia ja päätöksentekijöitä. Esimerkiksi MOOC-opintojaksomme ovat kaikille avoimia, toteaa koulutuksesta vastaava tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen.   

Sote-akatemian tuottamat koulutukset ovat kaikkien saatavissa avoimen yliopiston kautta. Koulutuksiin on pääosin mahdollista osallistua etänä, mikä tekee niistä helposti saavutettavia myös työelämässä oleville ammattilaisille, jotka haluavat täydentää omaa osaamistaan. Myös suuri osa koulutusmateriaalina käytettävistä podcasteista on avoimesti kuunneltavissa.  

– Hieno esimerkki suoraan hyvinvointialueen tarpeita palvelevasta koulutusyhteistyöstä on Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan -opintojakso, jonka sisällöt ja toteutus tehtiin Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen, Ylikunnallinen valvontakeskus -hankkeen ja Sote-akatemian yhteistyönä. Sisällöt tukevat sekä jo työssä toimivia ammattilaisia että tutkintoon valmistumassa olevia yliopisto-opiskelijoita, Lehtonen vinkkaa. 

Monitieteinen tutkimus muutoksen tukena 

Sote-akatemian oma tutkimustoiminta vahvistuu hyvää vauhtia. Tutkimuskenttä muodostuu luonnollisesti monialaisuuden ja palvelujen kehittämisen ympärille ja kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä sote-, kasvatus-, ja opetusalojen yhteistyön tarkasteluun niin korkeakoulutuksessa kuin työelämässä.   

– Tehtävämme on tuoda tutkijoita yhteen ja edistää monialaisen ja työelämälähtöisen tutkimuksen käynnistymistä, ja tässä olemmekin alkaneet saavuttaa tuloksia, iloitsee Miia Tuominen.  

Hyvä esimerkki Sote-akatemian piirissä käynnistyneestä ja ajankohtaiseen työelämätarpeeseen vastaavasta monitieteisestä tutkimuksesta on Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen NEPSOS-hanke. Siinä tutkitaan neuropsykiatrisesti oireileville nuorille ja heidän perheilleen suunnattuja palveluja ja palveluntarpeita sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan tieteenalojen yhteisen asiantuntijuuden viitekehyksessä.  

Ratkaisuja perusopetuksen oppilashuollon moniammatillisen yhteistyön onnistumiseen muuttuvassa toimintaympäristössä etsitään puolestaan Sote-akatemian ja Vaasan yliopiston yhteisessä MONOPS-hankkeessa. Työsuojelurahaston rahoittama tutkimus toteutetaan Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla.  

– Erityisenä osaamisenamme on tutkimusviestintä, jonka avulla tutkimustulokset ja tutkimuksen tekemisen vaiheet on voitu tuoda osaksi opetusta ja yleistajuista viestintää esimerkiksi podcastien ja blogien avulla, Jussi Lehtonen lisää. 

Luotu 07.12.2022 | Muokattu 07.12.2022