Turun yliopiston yrittäjyystutkijat Kirsi Peura ja Sanna Ilonen valittu Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran hallitukseen 2022-2023

01.10.2021

Yrittäjyysasiamies FT Kirsi Peura on valittu Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran hallituksen puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2022-2023. Yliopisto-opettaja KTT Sanna Ilonen on valittu Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimintakaudelle 2022-2023. Kirsi Peura ja Sanna Ilonen toimivat Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran hallituksessa myös kuluvalla 2020-2021 toimintakaudella. Turun yliopiston yrittäjyystutkijoilla on pitkät perinteet yhdistyksen hallituksessa ja toiminnassa.

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja tutkimustiedon soveltamista käytäntöön. Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry on tieteellinen yhdistys, joka tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta sekä yrittäjyyskasvatuksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Seura on perustettu vuonna 2009 ja se on tarkoitettu yrittäjyyskasvatuksen tutkijoille, opettajille, yrittäjille ja vaikuttajille.

Luotu 01.10.2021 | Muokattu 01.10.2021