Kuvituskuva lääkis pipetti

Turun yliopistoon 13 uutta biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen akatemiahanketta

23.05.2019

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt rahoituksen 91 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 116 osahanketta. Toimikunta myönsi rahoituksen kolmelletoista Turun yliopistossa toteutettavalle hankkeelle.

Toimikunta käyttää akatemiahankkeiden rahoitukseen yhteensä noin 44,5 miljoonaa euroa. Hakemuksista 22 prosenttia rahoitetaan.

Valinnoissaan toimikunta halusi tukea erityisesti toimialojensa perustutkimusta ja painotti vahvasti hankkeiden tieteellistä laatua.  Muita päätöksentekokriteereitä olivat tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja uudistuminen.

Turun yliopistoon lukuisia uusia akatemiahankkeita

Turun yliopiston tutkijat menestyivät syksyn haussa hyvin. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 13 akatemiahankkeelle, joista osa toteutetaan laajempien tutkimuskonsortioiden osahankkeina. Rahoituksen akatemiahankkeille saivat:

 • Brommer, Jon: Evolution framdrivit av klimatförändring, 424 029 €
 • Hietala, Jarmo Antero: varhaisen psykoosin taustamekanismit ja tulehduksellinen ilmiasu / Konsortio: HIGHPSY, 230 408 €
 • Ivaska, Johanna: Adheesiodynamiikka ja mekanobiologia syövän pahanlaatuisuuden säätelijöinä, 499 965 €
 • Mulo, Paula: Kloroplastiproteiinien asetylaatio fotosynteesin säätelijänä, 500 231 €
 • Määttä, Jorma Antero: Keinoduran vaikutus kalloimplantin luutumiseen / Konsortio: ADMIO, 300 000 €
 • Vallittu, Pekka: Keinoduran vaikutus kalloimplantin luutumiseen / Konsortio: ADMIO, 299 984 €
 • Zavialov, Anton: Ripsimäiset adhesiinit: muodostumismekanismi ja rakenne sekä toiminta eläinten ja kasvien patogeneesissä, 546 378 €

Lisäksi neurologian professori Risto Roinelle myönnettiin rahoitusta noin 300 000 € Turun yliopistollisessa keskussairaalassa toteutettavalle osahankkeelle, jossa tarkastellaan salasyntyisen ennenaikaisen aivoinfarktin riskitekijöitä, genetiikka ja ennustetta.  

Kuusi akatemiahanketta nuorelle tutkijasukupolvelle

Syksyn 2018 haussa Akatemialla oli käytössä valtion lisäbudjetista osoitettu 25 miljoonaan euron lisärahoitus nuoren tutkijasukupolven tutkijanuran edistämiseen. Akatemia päätti jakaa tämän rahoituksen akatemiahankkeissa.

Turun yliopistoon nuoren tutkijasukupolven akatemiahankkeita saatiin yhteensä kuusi kappaletta.

Kollegiumtutkija Teemu Niiranen on yksi rahoituksen saaneista tutkijoista. Niiranen johtaa HyperOme-konsortiota, jossa Turun yliopiston partnerina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa oman osahankkeensa. Niirasen johtamassa tutkimuksessa kartoitetaan suolistosta peräisin olevia veressä kiertäviä aineenvaihduntatuotteita.

– Tulemme lisäksi selvittämään suoliston mikrobiomin, suolistosta peräisin olevien aineenvaihduntatuotteiden ja ihmisen perimän yhteyksiä verenpainetaudin kehittymiseen suurissa väestöaineistoissa. Konsortiorahoitus mahdollistaa kahden tutkijatohtorin palkkaamisen projektin ajaksi, Niiranen kertoo.

Rahoituksen saivat:

 • Chen, Zhi: Th17 ja Treg solujen keskeinen rooli tulehduksen säätelyssä ja tulehdukseen liittyvässä kasvaimenmuodostuksessa, 493 147 €
 • Ihalin, Riikka: Isännän ja bakteeripatogeenin välisen informaatiosodan molekulaariset mekanismit, 513 324 €
 • Ivaska-Papaioannou, Kaisa: Luuperäisten hormonien eli osteokiinien merkitys energiametaboliassa ja sen häiriöissä, 438 434 €
 • Niiranen, Teemu: Suoliston mikrobiomin, plasman metabolomin ja genomin väliset suhteet kohonneessa verenpaineessa / Konsortio: HyperOme, 300 000 €
 • Reichert, Sophie: Terve vanhuus: terveysriskit, lisääntymiskyvyn heikkeneminen ja ikääntymisen biomarkkerit pitkäikäisillä nisäkkäillä, 250 000 €
 • Tamminen, Manu: Miten bakteerien sosiaaliset verkostot levittävät antibiottiresistenssiä, 529 284 €
Luotu 23.05.2019 | Muokattu 23.05.2019