Turun yliopistoon kuusi uutta biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen akatemiatutkijaa ja yksi kliininen tutkija

03.05.2023

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt rahoituksen 44 akatemiatutkijalle ja kymmenelle kliiniselle tutkijalle. Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin kuudelle akatemiatutkijalle ja yhdelle kliiniselle tutkijalle.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta jakoi akatemiatutkijan rahoitusta nuorille, nopeasti urallaan edenneelle ja kansainvälisesti verkostoituneille tutkijoille, jotka tekevät tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta. Toimikunta osoitti yhteensä lähes 30 miljoonaa euroa 44 uuden akatemiatutkijan rahoitukseen.

Kliinisen tutkijan rahoitusmuodon tavoitteena on paitsi rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, myös mahdollistaa kliinistä potilastyötä tekevien lääkäreiden ja muiden tutkijoiden osa-aikainen tutkimuksen tekeminen potilastyön ohessa. Kymmenen uuden kliinisen tutkijan rahoitukseen BTY-toimikunta myönsi yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Turun yliopistossa akatemiatutkijan rahoituksen saivat:

  • Hogle, Shane, fysiologia ja genetiikka: (BeySICH) Mitä staattiset vuorovaikutukset eivät selitä: saalistuksen ja evoluution merkitys mikrobiyhteisöiden rakentumiselle, 576 350 e
  • U-Din, Mueez, kliininen laitos: BATNAD: Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi (NAD+) aineenvaihdunta ihmisen ruskeassa rasvakudoksessa, 724 057 e
  • Hämälistö, Saara, biolääketieteen laitos: Lysosomien ja solunulkoisten rakkularakenteiden toiminta patogeenisissä B-immuunisoluissa, 678 803 e
  • Reichert, Sophie, biologian laitos: Lämpöstressin vaikutukset varpuslintuihin: mekanismit ja evolutiiviset seuraukset, 729 234 e
  • Aaltonen, Katri Maria, INVEST-lippulaiva, sosiologia: Lääkehoidon rahoituksen monitasohallinta ja desentralisaatio - Tavoitteena laatu ja kestävyys, 577 382 e
  • Fuchs, Benjamin, biodiversiteettiyksikkö: Vaikuttavatko maaperän glyfosaattijäämät kasvien biokemiaan, ja edelleen lajien välisiin vuorovaikutuksiin sekä hyönteisten biodiversiteettiin?, 671 950 e

Turun yliopistossa kliinisen tutkijan rahoituksen sai:

  • Hartiala, Pauliina, InFLAMES-lippulaiva, kirurgia: Rintasyöpähoidon komplikaatioiden patofysiologia, ennustaminen ja hoidon kehittäminen, 197 483 e

Luotu 03.05.2023 | Muokattu 03.05.2023