Turun yliopistoon kymmenen uutta biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen akatemiahanketta ja kaksi kliinistä tutkijaa

30.05.2022

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt rahoituksen 70 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 92 osahanketta. Toimikunta myönsi rahoituksen myös kymmenelle uudelle kliiniselle tutkijalle. Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin kymmenelle akatemiahankkeelle ja kahdelle kliiniselle tutkijalle.

Suomen Akatemia myöntää hankerahoitusta kansainvälisesti korkeatasoiselle tieteelliselle tutkimukselle, jossa tavoitellaan mahdollisia tieteellisiä läpimurtoja ja tehdään tutkimusyhteistyötä parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa. BTY-toimikunta käyttää akatemiahankkeiden rahoitukseen noin 38 miljoonaa euroa. Kaikista hankehakemuksista noin 17 prosenttia sai rahoituksen.

BTY-toimikunnan tärkein päätöksentekokriteeri valinnoissa oli tutkimuksen korkea tieteellinen laatu. Rahoituspäätöksissä korostui lisäksi hankkeiden monitieteisyys ja tutkimusryhmien välinen korkeatasoinen sekä monialainen yhteistyö ja vaikuttavuus.

– Toimikunta rahoitti hankkeita laajasti biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen eri aloilta, ja tänä vuonna rahoitettujen joukossa oli useita monitieteellisiä hankkeita ja konsortioita. Monialaista tutkimusta ja yhteistyötä tarvitaan, kun etsitään ratkaisuja monimutkaisiin, globaaleihin ongelmiin. Tällaisissa hankkeissa myös tehtävän tutkimuksen tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuu, kertoo BTY-toimikunnan puheenjohtaja, professori Jussi Kukkonen.

Turun yliopistossa akatemiahankkeen rahoituksen saivat:

 • Tuomisto, Hanna: Amazonian elonkirjon, maiseman ja jokiverkoston evoluutio, 500 000 e
 • Roivainen, Anne: Inflammaation in vivo kuvantaminen: uusien kohdennettujen koettimien translationaalinen tutkimus, 500 000 e
 • Knuuti, Juhani: Koneoppiminen sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvionnissa, 500 000 e
 • Eskelinen, Eeva-Liisa: RAB24:n molekulaariset mekanismit vesikkeliliikenteessä, lipidien kertymisessä ja solu-solu adheesiossa, 499 979 e
 • Gröndahl-Yli-Hannuksela, Kirsi: Raskaus, synnytys ja streptokokit, 434 153 e
 • Rovio, Suvi: Suolistomikrobisto kognitiivisen toiminnan muovaajana - uusi reitti kognitiiviseen terveyteen - MicroCOGNI tutkimus, 500 000 e
 • Tyystjärvi, Taina: Syanobakteerien CO2 signalointi ja sopeutuminen, 500 000 e
 • Courtney, Michael: Temporally-encoded intracellular signalling and its impact on single cell integration into synaptically active neuronal circuits. Acronym:SCINT, 497 881 e
 • Anttila, Katja: Uintiharjoittelun kardiovaskulaariset vasteet kaloilla: ilmaston lämpenemisen haasteet vesiviljelyssä, 469 370 e
 • Isolauri, Erika: Varhainen mikrobisto: avain tarttumattomien tautien riskin tunnistamiseen ja tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn, 496 083 e

Rahoitusta myös kliinisille tutkijoille

BTY-toimikunta painotti kliinisten tutkijoiden valinnoissaan tutkimuksen tieteellistä laatua sekä hakijan pätevyyttä ja sopivuutta rahoitusmuotoon. Toimikunta käytti päätöksentekokriteereinään myös vahvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tiedettä uudistavia avauksia.

Kliinisen tutkijan rahoitusmuodon tavoitteena on edistää kliinistä tutkijanuraa ja rohkaista kliinisessä työssä olevia lääkäreitä ja muita tutkijoita tekemään tutkimusta osa-aikaisesti potilastyön ohella. BTY-toimikunta käyttää kliinisten tutkijoiden rahoitukseen 2,3 miljoonaa euroa ja rahoittaa 26 prosenttia saapuneista hakemuksista.

– Suomessa tehdään korkeatasoista tutkimusta monella kliinisellä alalla, mutta potilastyötä tekeville tutkijoille on valitettavan vähän sopivia rahoitusmahdollisuuksia. Suomen Akatemian kliinisen tutkijan rahoitus on erinomainen rahoitusmuoto, joka sekä tukee kliinisiä tutkijoita eri uravaiheissa että edistää merkittävästi potilaiden hoitoa ja ihmisten terveyttä, BTY-toimikunnan varapuheenjohtaja ja kliinisen valmisteluryhmän puheenjohtaja, professori Per Ashorn toteaa.

Turun yliopistossa kliinisen tutkijan rahoituksen saivat:

 • Kataja, Eeva-Leena: Tutkimusta pelkoherkkyyden jatkumolla: Aivotason ja käyttäytymisen markkerit pelkoherkkyydelle ja lapsuusiän psykopatologialle vauvaiästä yhdeksän vuoden ikään asti, 210 152 e
 • Koffert, Jukka: Uusi diagnostinen työkalu tulehduksellisten suolisairauksien diagnostiikassaan: PET-kuvantaminen kliinisessä käytössä ja koe-eläin malleissa, 214 586 e
Luotu 30.05.2022 | Muokattu 30.05.2022